Späť

Jozef Rajtár

Základné údaje

Titul
Meno Jozef
Priezvisko Rajtár
Titul za menom
Rodné priezvisko Rajtár
Dátum narodenia 12. 01. 1977
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava III
Adresa (Obec) Bratislava Nové Mesto
Adresa (Ulica a číslo) Tomášikova 50/C
PSČ 83103
Telefónne číslo
E-mail jozef Rajtár
Web stránka www.jozefrajtar.com
Blog blog.etrend.sk/jozef-rajtar/
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 2/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno UniCredit Bank Slovakia
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00681709
Pracovná pozícia vo firme Head of Asian Desk
Časové obdobie od 2/2007
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Šancová 1/A
PSČ 813 33
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 56 896 (vrátane pseudo-príjmu z predaja nehnuteľnosti)
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 104
Číslo parcely 15111/130
Číslo LV 5206
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 162650,20
Mena EUR
Rok 2009
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava - Nové Mesto
Poznámky súčasťou kúpy bytu a jeho ceny je právo užívať garážové státie, ktoré má byť neskôr prevedené do priameho vlastníctva.

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 3000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Kia
Model auta Cee'd
Rok výroby 2008
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 10/2009
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 9600
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 26 000
Poznámky
Auto
Značka auta Daewoo
Model auta Matiz
Rok výroby 1998
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 7/1998
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 5700
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 0
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 16000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 12/2007
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 105 000
Mena
Výška práva alebo záväzku 105 000
Mena EUR
Obdobie 25 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno UniCredit Bank
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00 681 709
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Šancová 1/A
PSČ 813 33
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 60
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vytvorenie a prevádzka webovej stránky, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne