Späť

Vladimír Sloboda

Základné údaje

Titul
Meno Vladimír
Priezvisko Sloboda
Titul za menom
Rodné priezvisko Sloboda
Dátum narodenia 08. 07. 1979
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava II
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Vietnamská 42
PSČ 82104
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Okresný predseda
Funkčné obdobie od 1/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky Bratislava II

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a solidarita
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky zástupca starostu (pre územné plánovanie, životné prostredie, dopravu a sociálnu, zdravotnú a bytovú politiku), mesačná odmena za výkon funkcie 2.250 EUR

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno New Alliance
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35871121
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Vietnamská 42
PSČ 82104
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel 1328
Mena EUR
Percentuálny
Časové obdobie od 29/8/2008
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno s IT Solutions SK
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35 831 006
Pracovná pozícia vo firme process specialist
Časové obdobie od 5/2010
Časové obdobie do 12/2010
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Ulica Tomášikova 48
PSČ 83104
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Cromwell, a. s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 31353746
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 2/2009
Časové obdobie do 5/2010
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Lamačská 22
PSČ 84103
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Mestská časť Bratislava - Ružinov
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Ružinov
Ulica Mierová 21
PSČ 82705
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita predseda Komisie sociálnych služieb
Mena EUR
Výška honoráru
Časové obdobie od 27/12/2010
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 35 828 064
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Ružinov
Ulica Mierová 21
PSČ 82705
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita člen predstavenstva
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 400
Časové obdobie od 19/1/2010
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Ružinov
Ulica Mierová 21
PSČ 82705
Charakter výhody
Popis výhody notebook
Vyjadrenie hodnoty výhody neviem
Mena EUR
Časové obdobie od 1/1/2010
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Ružinov
Ulica Mierová 21
PSČ 82705
Charakter výhody
Popis výhody predplatený paušál (mobil)
Vyjadrenie hodnoty výhody neviem
Mena EUR
Časové obdobie od 1/1/2010
Časové obdobie do
Poznámka mobilný telefón vlastný
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Ružinov
Ulica Mierová 21
PSČ 82705
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto
Vyjadrenie hodnoty výhody neviem
Mena EUR
Časové obdobie od 1/1/2010
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 23000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 78
Číslo parcely 14814/265, 14814/314
Číslo LV 3330
Rok nadobudnutia 2009
Nadobúdacia hodnota 80000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 100000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 1000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Ford
Model auta Fusion
Rok výroby 2007
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2007
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 13800
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 0
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 10000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 12/2009
Mesiac, rok zániku 12/2039
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 90000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 550
Mena EUR
Obdobie 30 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Slovenská sporiteľňa, a. s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Ulica Tomášikova 48
PSČ 831 04
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2007
Mesiac, rok zániku 12/2009
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 16000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 230
Mena EUR
Obdobie 7 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno VUB, a. s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Mlynské nivy 1
PSČ 82990
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2003
Mesiac, rok zániku 12/2009
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 18000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 180
Mena EUR
Obdobie 15 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Tatra banka, a. s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Hodžovo nám. 3
PSČ 811 06
Poznámky

Poslanecká kancelária

Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Bratislava
Poznámka mestské zastupiteľstvo za volebný obvod Ružinov
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Bratislava - Ružinov
Poznámka miestne zastupitelstvo za volebný obvod Trnávka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 1500
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 1400
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia billboardové miesta
Výška výdavkov na kampaň 1500
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky 7 billboardových miest od spoločnosti KORUNA Invest, a. s.

Rôzne