Späť

Vít Babjarčik

Základné údaje

Titul
Meno Vít
Priezvisko Babjarčik
Titul za menom
Rodné priezvisko Babjarčik
Dátum narodenia 21. 07. 1958
Adresa (Kraj) Prešovský
Adresa (Okres) Stropkov
Adresa (Obec) Stropkov
Adresa (Ulica a číslo) Vranovská 1857/58
PSČ 09101
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka poslanec/Prešovský kraj/ SaS
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Aliancia nového občana
Funkcia v strane člen
Funkčné obdobie od 1/2002
Funkčné obdobie do 1/2006
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec MZ v Stropkove, člen MR
Funkčné obdobie od 1/2002
Funkčné obdobie do 1/2006
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) ANO
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec MZ
Funkčné obdobie od 1/1994
Funkčné obdobie do 1/1998
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) UŽPR
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Avigroup
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44442751
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Stropkov
Ulica Vranovská 1857/58
PSČ 09101
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel
Mena SKK
Percentuálny
Časové obdobie od 11/11/2008
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Granit Slovakia s.r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36498432
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Duplin
Ulica Duplin 185
PSČ 09101
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel
Mena SKK
Percentuálny
Časové obdobie od 16/10/2004
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Ing. Babjarčik Vít
Podnikateľská forma Živnostník
IČO 17213525
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Stropkov
Ulica Vranovská 1857/58
PSČ 09101
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia majiteľ
Peňažný podiel
Mena SKK
Percentuálny
Časové obdobie od 1/10/1991
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno UPSVaR Stropkov
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme riaditeľ
Časové obdobie od 9/2010
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Stropkov
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Ing. Vít Babjarčik
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Živnostník
IČO 17213525
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 10/1991
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Stropkov
Ulica Vranovská 1857/58
PSČ 09101
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Ing. Babjarčik Vít
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Živnostník
IČO 17213525
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Stropkov
Ulica Vranovská 1857/58
PSČ 09101
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita majiteľ
Mena
Výška honoráru
Časové obdobie od 1/10/1991
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 250000
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné pozemky
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 15527
Číslo parcely 80/1
Číslo LV 731
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 50000
Mena SKK
Rok NULL
Odhad trhovej hodnoty NULL
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Duplín
Poznámky zastavané plochy a nádvoria
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 709
Číslo parcely 2189/1
Číslo LV 2408
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 1650000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 4500000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Stropkov
Poznámky ťarchy:stavebný a hypotekárny úver
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti
Spôsob nadobudnutia
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1035
Číslo parcely 77
Číslo LV 731
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 50000
Mena
Rok NULL
Odhad trhovej hodnoty NULL
Mena
Typ vlastníctva
Podiel 50%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát
Kraj Prešovský
Okres Stropkov
Obec Duplín
Poznámky zastavané plochy a nádvoria

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 200000
Mena
Poznámky
Auto
Značka auta Ford
Model auta Focus
Rok výroby 2002
Spôsob nadobudnutia
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2003
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 300000
Mena
Typ vlastníctva
Podiel
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 180000
Poznámky
Auto
Značka auta Ford
Model auta Scorpio
Rok výroby 1998
Spôsob nadobudnutia
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2006
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 100000
Mena
Typ vlastníctva
Podiel
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 225000
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 250000
Mena
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 1000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne