Späť

Jana Angletová

Základné údaje

Titul Bc.
Meno Jana
Priezvisko Angletová
Titul za menom
Rodné priezvisko Bieliková
Dátum narodenia 10. 05. 1966
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Žarnovica
Adresa (Obec) Ostrý Grúň
Adresa (Ulica a číslo) 220
PSČ 96677
Telefónne číslo 0903495380
E-mail jana.angletova@gmail.com
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete Facebook: Jana Angletová
Niečo o mne
Poznámka
F6289f77dff3d7cd611ddfd34fc7667c09f06241
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia starosta obce
Funkčné obdobie od 1/2011
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 0
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné pozemky
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 6319
Číslo parcely 1292/1 1292/2
Číslo LV 765
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty 2000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/72
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Žarnovica
Obec Ostrý Grúň
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 100
Číslo parcely 578/1, 578/3, 578/6, 580/2
Číslo LV 310
Rok nadobudnutia 1994
Nadobúdacia hodnota 20000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty 100000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Žarnovica
Obec Ostrý Grúň
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 2000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Renault
Model auta Kangoo
Rok výroby 2002
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 7/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 3000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 5000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne

Rôzne
Obsah Blízka osoba - manžel - Ľubomír Angleta, Ostrý Grúň 220