Späť

Richard Sulík

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Richard
Priezvisko Sulík
Titul za menom
Rodné priezvisko Sulík
Dátum narodenia 12. 01. 1968
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Kýčerského 2
PSČ 81105
Telefónne číslo
E-mail richard@sulik.sk
Web stránka www.sulik.sk
Blog
IM
Sociálne siete Richard Sulík na Facebooku
Niečo o mne
Poznámka
8ff13e2e1bd9924ce9c34338975e179e18dcfb5c
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane predseda
Funkčné obdobie od 3/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a solidarita
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky predseda NR SR do 13. 10. 2011

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Ecopress a.s. - Hospodárske Noviny
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Akciová spoločnosť
IČO 31333524
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Ružinov
Ulica Seberíniho 1
PSČ 82007
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita Autor
Mena EUR
Výška honoráru
Časové obdobie od 7/5/2007
Časové obdobie do
Poznámky nehonorovaná aktivita

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Kancelária NR SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Nám. A. Dubčeka 1
PSČ 812 80
Charakter výhody
Popis výhody úhrada za mobilný telefón a mobilný internet
Vyjadrenie hodnoty výhody cca 200 eur/mes.
Mena EUR
Časové obdobie od 8/7/2010
Časové obdobie do 13/10/2012
Poznámka len počas výkonu funkcie predsedu NR SR
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Pribinova 2
PSČ 812 72
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto a ochrana aj v čase osobného voľna
Vyjadrenie hodnoty výhody 500 eur/ mes. + ochrancovia
Mena EUR
Časové obdobie od 8/7/2010
Časové obdobie do 11/1/2012
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Kancelária NR SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Nám. A. Dubčeka 1
PSČ 812 80
Charakter výhody
Popis výhody notebook a tlačiareň
Vyjadrenie hodnoty výhody 1222
Mena EUR
Časové obdobie od 8/7/2010
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 124 000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 28 536,54
Mena EUR
Poznámky nárast v porovnaní s rokom 2010 súvisí s tým, že funkčné obdobie bolo len od júla 2010, tj. nie celý kalendárny rok
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 115 900
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 15 041,46
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 183,5
Číslo parcely xxx
Číslo LV xxx
Rok nadobudnutia 2011
Nadobúdacia hodnota 500 000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 118
Číslo parcely 3206, 3207
Číslo LV 4773
Rok nadobudnutia 2009
Nadobúdacia hodnota 243200
Mena EUR
Rok 2009
Odhad trhovej hodnoty 250000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Stavebný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1060
Číslo parcely 563/135, 1540/19, 4670/10
Číslo LV 1072
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 1060000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 80000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Kežmarok
Obec Veľká Lomnica
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 133
Číslo parcely 7591/4
Číslo LV 7822
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 4670000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 300000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 130 000
Mena EUR
Poznámky pokles v porovnaní s rokom 2010 súvisí s kúpou bytu (platené b hotovosti)
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 500000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Volvo
Model auta XC60
Rok výroby 2008
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 35874
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 0
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 550000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2010
Mesiac, rok zániku 11/2011
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 250000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 250000
Mena EUR
Obdobie do splatenia
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Richard Sulík
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Kýčerského 2
PSČ 81105
Poznámky Pôžička Richarda Sulíka pre Liberálny dom, s.r.o.
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 12/2006
Mesiac, rok zániku 1/2027
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 2918100
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 13700
Mena EUR
Obdobie 18 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Ing. karol Dittinger, Ing. Roman Achimský, Ing. Vladimír Ondrejčák
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky Vysvetlenie k majetkovému právu: Jedná sa o záväzok mojich bývalých spoločníkov, ktorí odo mňa v roku 2006 odkúpili môj podiel vo FaxCopy na splátky. Do roku 2027 mi mesačne splácajú sumu 13700 Euro

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne