Späť

Radoslav Pavelka

Základné údaje

Titul
Meno Radoslav
Priezvisko Pavelka
Titul za menom
Rodné priezvisko Pavelka
Dátum narodenia 23. 08. 1973
Adresa (Kraj) Nitriansky
Adresa (Okres) Nitra
Adresa (Obec) Nitra
Adresa (Ulica a číslo) Braneckého č.5
PSČ 94901
Telefónne číslo 0905347037
E-mail pavelkarado@gmail.com
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete facebook, pavelka rado
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Okresný reprezentant
Funkčné obdobie od 10/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Strážna služba SOS spol. s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36859745
Pracovná pozícia vo firme konateľ
Časové obdobie od 8/2008
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Ulica Priemyselná č.4
PSČ 94901
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Strážna služba SOS spol. s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36859745
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Ulica Priemyselná č.4
PSČ 94901
Charakter výhody
Popis výhody paušál na mobilný telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody 18
Mena EUR
Časové obdobie od 15/7/2010
Časové obdobie do 31/12/2012
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno strážna služba SOS
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36859745
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Ulica Priemyselnáč.4
PSČ 94901
Charakter výhody
Popis výhody mobilný telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody 19
Mena EUR
Časové obdobie od 15/7/2010
Časové obdobie do 31/12/2012
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 8863
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 75,41
Číslo parcely 2284
Číslo LV 5850
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 870000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 60000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1199
Číslo parcely 1010/1
Číslo LV 4645
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 450000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nové Zámky
Obec Komjatice
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Chevrolet
Model auta Kalos
Rok výroby 2005
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 4/2005
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 297000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 0
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 0
Mena SKK
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 0
Mena SKK
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2003
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 600000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 140
Mena EUR
Obdobie mesiac
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno PSS a,s,
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 31 335 004
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Bajkalská č.30
PSČ 82948
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne