Späť

Lucia Žitňanská

Základné údaje

Titul doc., JUDr.
Meno Lucia
Priezvisko Žitňanská
Titul za menom PhD
Rodné priezvisko Kozmová
Dátum narodenia 03. 06. 1964
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Staré mesto
Adresa (Ulica a číslo) Gorkého 10
PSČ 81101
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete som na facebooku
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Predseda Regionálneho zväzu
Funkčné obdobie od 10/2008
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia člen vlády SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-DS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2006
Funkčné obdobie do 6/2010
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-DS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Bratislavská vysoká škola práva
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme vysokoškolský vyučujúci
Časové obdobie od 9/2006
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava Ružinov
Ulica Tomášikova 20
PSČ 82102
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Paneurópska vysoká škola
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Ružinov
Ulica Tomášikova 20
PSČ 821 02
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita vysokoškolská vyučujúca
Mena EUR
Výška honoráru 2 000 - 4 000
Časové obdobie od 1/9/2006
Časové obdobie do
Poznámky výška honoráru je uvedená v sume za rok 2010

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Ministerstvo spravodlivosti SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Župné nám. 13
PSČ 813 11
Charakter výhody
Popis výhody mobilný telefón, notebook
Vyjadrenie hodnoty výhody -
Mena EUR
Časové obdobie od 9/7/2010
Časové obdobie do
Poznámka pridelené služobné auto (vodič + osobná ochrana) - poskytovateľ - Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Národná rada Slovenskej republiky
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Nám. Alexandra Dubčeka 1
PSČ 812 80
Charakter výhody
Popis výhody počítač
Vyjadrenie hodnoty výhody 0
Mena EUR
Časové obdobie od 4/7/2006
Časové obdobie do
Poznámka Počítač pridelený poslancom NRSR. Presná hodnota počítača je poslancom neznáma.

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 33764,26
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 29896,21
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 74970,06
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 25 103,88
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 198
Číslo parcely 17592/2
Číslo LV 1201
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 20000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Obec Vrbovce
Poznámky Vidiecky dom bol nadobudnutý na základe kúpy spolu so záhradou a príslušnými pozemkami aj tu uvedenými za celkovú kúpnu cenu 500 tis. SKK.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné pozemky
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1176
Číslo parcely 17592/1, 15619, 15618
Číslo LV 1200
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 180000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Obec Vrbovce
Poznámky Vidiecky dom bol nadobudnutý na základe kúpy spolu so záhradou a príslušnými pozemkami tu uvedenými za celkovú kúpnu cenu 500 tis. SKK.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 259
Číslo parcely 17592/3
Číslo LV 1200
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 250000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Obec Vrbovce
Poznámky Vidiecky dom bol nadobudnutý na základe kúpy spolu so záhradou a príslušnými pozemkami bližšie uvedenými ďalej za celkovú kúpnu cenu 500 tis. SKK.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 496
Číslo parcely 17591/2 a 17591/4
Číslo LV 1200
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 50000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Obec Vrbovce
Poznámky Vidiecky dom bol nadobudnutý na základe kúpy spolu so záhradou tu uvedenou a príslušnými pozemkami za celkovú kúpnu cenu 500 tis. SKK.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia iné
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 110,40
Číslo parcely 125
Číslo LV 5455
Rok nadobudnutia 1997
Nadobúdacia hodnota 71720
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava - Staré mesto
Poznámky Nadobudnutie vlastníctva bytu na základe zákonnej povinnosti obce previesť byt na nájomcu podľa § 29a zákona č. 182/1993 Z.z.

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 10000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Honda
Model auta Jazz
Rok výroby 2005
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 5/2005
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 455000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 13500
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 9811,60
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 243
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno VB leasing Sk, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31378528
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Nám. 1. mája 11
PSČ 810 00 Bratislava
Poznámky Dôvod záväzku je splácanie leasingu auta Honda Jazz. Uvedená hodnota záväzku je aktuálna k 31.12.2009.
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 9/2007
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 74 000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 1000
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Všeobecná úverová banka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 31 320 155
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Mlynské Nivy 1
PSČ 829 90 Bratislava
Poznámky Dôvod záväzku sú hypotekárne úvery na rekonštrukciu vidieckeho domu vo Vrbovciach. Uvedená hodnota záväzku je aktuálna k 1. júnu 2010.

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Charakter a miesto stretnutie a výška úhrady
Charakter stretnutia Stretnutia s nezisk. organizáciami, občanmi
Účel stretnutia návrhy na zmenu legislatívy
Štát
Mesto/obec
Časové obdobie od 4/7/2006
Časové obdobie do
Hradené bolo
Výška úhrady
Mena EUR
Údaje o osobe alebo inštitúcii
Názov/meno Neuvádzam.
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Titul
Meno Neuvádzam.
Priezvisko Neuvádzam.
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Neuvádzam.
Ulica Neuvádzam.
PSČ Neuvádzam.
Poznámky Stretnutia s občanmi a nezisk. organizáciami z celého Slovenska boli pravidelné počas celého volebného obdobia. Bez súhlasu uvedených osôb ich údaje nemôžem zverejniť.

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia Kampaň financuje politická strana.
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne