Späť

Ivan Štefanec

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Ivan
Priezvisko Štefanec
Titul za menom MBA, PhD.
Rodné priezvisko Štefanec
Dátum narodenia 30. 09. 1961
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava V
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Zadunajská 9
PSČ 851 01
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka www.ivanstefanec.sk
Blog moje.hnonline.sk/blog/58
IM
Sociálne siete facebook Ivan Štefanec Ivan Štefanec - Fan page Ivan Štefanec - môj poslanec
Niečo o mne Som kandidát č.1 za SDKÚ-DS pre eurovoľby 24.5.2014
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Podpredseda
Funkčné obdobie od 5/2012
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2006
Funkčné obdobie do 3/2016
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-DS
Člen poslaneckého klubu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 37592,96
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 24740,38
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Bytový dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 7200
Číslo parcely 869,870
Číslo LV 351
Rok nadobudnutia 1999
Nadobúdacia hodnota 250000
Mena EUR
Rok 2013
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Senec
Obec Most pri Bratislave
Poznámky

Hnuteľný majetok

Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2013
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 200000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Mercedes Benz
Model auta E
Rok výroby 2004
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 6/2004
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 55000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50%
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Iný jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR
Popis hnuteľnosti obrazy
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2000
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 20000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50%
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2013
Súhrn hnuteľného majetku 300000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno neprenajímam si
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma -
IČO -
Časové obdobie od 1/1/2011
Časové obdobie do
Suma -
Mena EUR
Za obdobie Polrok
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres neprenajímam si
Obec -
Ulica -
PSČ
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky
Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno neprenajímam si
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od 1/1/2011
Časové obdobie do
Suma -
Mena EUR
Za obdobie Rok
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec neprenajímam si
Ulica -
PSČ
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do Európskeho parlamentu
Mesiac, rok 5/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne