Späť

Ondrej Kvasnica

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Ondrej
Priezvisko Kvasnica
Titul za menom
Rodné priezvisko Kvasnica
Dátum narodenia 26. 06. 1983
Adresa (Kraj) Trenčiansky
Adresa (Okres) Trenčín
Adresa (Obec) Trenčín
Adresa (Ulica a číslo) 28. októbra 1175/12
PSČ 911 01
Telefónne číslo +421 903 965943
E-mail
Web stránka
Blog ondrej.kvasnica.info
IM
Sociálne siete http://www.facebook.com/ondrej.kvasnica
Niečo o mne Som absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, v súčasnosti pôsobím ako konateľ firmy OKweb s.r.o. so zameraním na automatizáciu administratívy. Zároveň pokračujem v štúdiu na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied MTF STU v Trnave, kde sa zaoberám predovšetkým e-learningom. Hlavné témy, ktoré chcem v Trenčíne presadzovať, sú inovácie a efektívnosť vo všetkých oblastiach pôsobnosti mesta.
Poznámka
Cc586ccd6b75c805dbed6ec5c1351049ac0d93bc
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 9/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno OKweb s.r.o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44753489
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Slávičie údolie 104
PSČ 811 02
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel 5000
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 5/5/2009
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Trnava
Obec Trnava
Ulica Paulínska 16
PSČ 917 24
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita Doktorandské štúdium
Mena EUR
Výška honoráru 4 000 - 16 000
Časové obdobie od 1/10/2008
Časové obdobie do
Poznámky Doktorandské štipendium, motivačné štipendium, mimoriadne odmeny, granty, ...

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno OKweb s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44753489
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Slávičie údolie 104
PSČ 811 02
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto
Vyjadrenie hodnoty výhody 4066
Mena EUR
Časové obdobie od 2/12/2009
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno OKweb s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44753489
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Slávičie údolie 104
PSČ 811 02
Charakter výhody
Popis výhody mobilný telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody 181
Mena EUR
Časové obdobie od 11/6/2009
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno OKweb s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44753489
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Slávičie údolie 104
PSČ 811 02
Charakter výhody
Popis výhody notebook
Vyjadrenie hodnoty výhody 685
Mena EUR
Časové obdobie od 5/6/2009
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 110,66
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 281441
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena SKK
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2007
Celková výška príjmu 180423
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena SKK
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2006
Celková výška príjmu 91150
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena SKK
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2005
Celková výška príjmu 78800
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena SKK
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok Check_12x10

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 11280
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 7900
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 11280
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 7900
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne