Späť

Juraj Miškov

Základné údaje

Titul PhDr.
Meno Juraj
Priezvisko Miškov
Titul za menom
Rodné priezvisko Miškov
Dátum narodenia 15. 04. 1973
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Prešernova 4
PSČ 81102
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka www.sk-ok.sk
Blog jurajmiskov.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete Facebook: Juraj Miškov
Niečo o mne
Poznámka
53058c4f935759b34e3c8cc18a6cad4c98ebf7a8
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská občianska koalícia SKOK
Funkcia v strane Predseda
Funkčné obdobie od 3/2015
Funkčné obdobie do
Poznámky
Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) NOVA
Funkcia v strane Podpredseda
Funkčné obdobie od 5/2013
Funkčné obdobie do 9/2014
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 4/2012
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia člen vlády SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do 4/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Seagle Jet Development
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36809799
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Letisko M.R.Štefánika 633
PSČ 82311
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník, konateľ
Peňažný podiel 3 319,39
Mena EUR
Percentuálny 33%
Časové obdobie od 1/2/2008
Časové obdobie do 6/7/2010
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno MUW Group
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 36841951
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Prešernova 4
PSČ 81102
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia akcionár
Peňažný podiel 33 200
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 3/10/2007
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno MUW
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35746769
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Prešernova 4
PSČ 81102
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 3 320
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 18/8/2004
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno MUW / Saatchi & Saatchi
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31335667
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Prešernova 4
PSČ 81102
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 13 278
Mena EUR
Percentuálny 40%
Časové obdobie od 3/7/2004
Časové obdobie do 21/10/2010
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Vitafruit
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35719494
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Odeská 3
PSČ 82106
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník, konateľ
Peňažný podiel 50 000
Mena SKK
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 4/6/1997
Časové obdobie do 6/7/2010
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Slovenská investičná agentúra, nezisková organizácia
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma iné
IČO 45742880
Pracovná pozícia vo firme prezident neziskovej organizácie
Časové obdobie od 3/2014
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Zámocké schody 2/A
PSČ 811 01
Poznámky Nepoberám žiadne funkčné alebo iné pôžitky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Národná rada Slovenskej republiky
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme poslanec NR SR
Časové obdobie od 4/2012
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Námestie Alexandra Dubčeka 1
PSČ 812 80
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme minister hospodárstva
Časové obdobie od 7/2010
Časové obdobie do 4/2012
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Mierová 19
PSČ 827 15
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Bratislavská vysoká škola práva-Fakulta masmédií
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma iné
IČO neuvádzajú
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava V
Obec Bratislava
Ulica Tematínska 10
PSČ 85105
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita pedagogická činnosť
Mena EUR
Výška honoráru 400 - 2 000
Časové obdobie od 1/9/2009
Časové obdobie do 6/7/2010
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Národná rada SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Námestie Alexandra Dubčeka 1
PSČ 812 80
Charakter výhody
Popis výhody notebook
Vyjadrenie hodnoty výhody -
Mena EUR
Časové obdobie od 4/4/2012
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Ministerstvo hospodárstva SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Mierová 19
PSČ 827 15
Charakter výhody
Popis výhody mobilný telefón, notebook
Vyjadrenie hodnoty výhody -
Mena EUR
Časové obdobie od 8/7/2010
Časové obdobie do 4/4/2012
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Pribinova 2
PSČ 812 72
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto a ochrana
Vyjadrenie hodnoty výhody -
Mena EUR
Časové obdobie od 8/7/2010
Časové obdobie do 4/4/2012
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno MUW Saatchi & Saatchi
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31335667
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Prešernova 4
PSČ 81102
Charakter výhody
Popis výhody osobný služobný automobil Audi S 8
Vyjadrenie hodnoty výhody 110 000
Mena EUR
Časové obdobie od 10/3/2008
Časové obdobie do 6/7/2010
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 227 396,12
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 36 976,12
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 360 385,51
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 18 644,46
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 397 901,26
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) -
Číslo parcely 154 + 165/2
Číslo LV 18
Rok nadobudnutia 2013
Nadobúdacia hodnota -
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 25%
Dátum predaja 9/2014
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Senec
Obec Dunajská Lužná / Jánošiková
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné pozemky
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) -
Číslo parcely 939/33
Číslo LV 2245
Rok nadobudnutia 2013
Nadobúdacia hodnota -
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100%
Dátum predaja 9/2014
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Senec
Obec Malinovo
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) -
Číslo parcely 939/116 + 939/25
Číslo LV 1447
Rok nadobudnutia 2013
Nadobúdacia hodnota -
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 25%
Dátum predaja 9/2014
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Senec
Obec Malinovo
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 73,70
Číslo parcely -
Číslo LV 8682 - čiastočný
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 289 255
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 300 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky Byt bol zakúpený spolu s garážou, LV č. 8878 - čiastočný.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 193
Číslo parcely 7057
Číslo LV 7287
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 190 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 200 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/3
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Čadca
Obec Turzovka
Poznámky Chalupa-drevenica na Kysuciach
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 174
Číslo parcely 224
Číslo LV 5552-čiastočný
Rok nadobudnutia 1997
Nadobúdacia hodnota 1 800 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 600 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 4 830 000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 1 150 000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 4 830 000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 1 150 000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 10/2010
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 3 319 392
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 3 319 392
Mena EUR
Obdobie 31.10.2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Rastislav Uličný
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma iné
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky Zmluva o kúpe obchodných podielov
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 4/2010
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 263980,69
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 263980,69
Mena EUR
Obdobie 31.05.2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno MUW Saatchi & Saatchi
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31335667
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Prešernova 4
PSČ 81102
Poznámky Príjem z dividend
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 11/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 289 255
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 289 255
Mena EUR
Obdobie 31.05.2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Bratislavské nábrežie
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35809973
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Lamačská cesta 3
PSČ 84104
Poznámky Zmluva o budúcej zmluve (na kúpu nehnuteľnosti). Nehnuteľnosť bola následne zakúpená a je riadne zapísaná vo formulári Nehnuteľný majetok.
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 600 835
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 120 000
Mena EUR
Obdobie 1 rok
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Hypo Alpe Adria Leasing
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO registrovaná v Rakúsku
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Rakúsko
Kraj
Okres
Obec Klagenfurt
Ulica Alpen-Adria-Platz 1
PSČ A-9020
Poznámky Leasingová zmluva
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 3/2007
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 536 599,02
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 536 599,02
Mena EUR
Obdobie 31.05.2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno MUW
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35746769
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Prešernova 4
PSČ 81102
Poznámky Pôžička

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne