Späť

Jana Žitňanská

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Jana
Priezvisko Žitňanská
Titul za menom
Rodné priezvisko Lepeňová
Dátum narodenia 14. 05. 1974
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Kozia 26
PSČ 81103
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) NOVA
Funkcia v strane Podpredseda
Funkčné obdobie od 8/2012
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 3/2012
Funkčné obdobie do 2/2016
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) KDH
Člen poslaneckého klubu NOVA
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno NR SR
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 3/2012
Časové obdobie do 3/2016
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno Monacké kniežatstvo
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát Monako
Kraj
Okres
Obec Monako
Ulica Monako
PSČ 00000
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti Pracovná cesta
Účel udalosti Monako - podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Jana Žitňanská - oficiál
Štát Monako
Mesto/Obec Monako
Časové obdobie od 10/11/2011
Časové obdobie do 10/11/2011
Uhradené bolo strava,kultúrny program
Mena EUR
Výška úhrady 165 - 330
Poznámky výška úhrady - určená odhadom
Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno Skupina francúzsko-slovenského priateľstva
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát Francúzsko
Kraj
Okres
Obec Paríž
Ulica 15,RUE DE VAUGIRARD
PSČ 75291 PARIS
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti Pracovná cesta
Účel udalosti Paríž - Jana Žitňanská - recipročná zahraničná pracovná návšteva francúzsko-slovenskej skupiny priateľstva vo Francúzskej republike
Štát Francúzsko
Mesto/Obec Paríž
Časové obdobie od 7/6/2011
Časové obdobie do 9/6/2011
Uhradené bolo kulturny program
Mena EUR
Výška úhrady 0 - 165
Poznámky
Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno vláda Spojených štátov amerických
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát Spojené štáty
Kraj
Okres
Obec Washington D. C.
Ulica 2201 C Street NW
PSČ Washington, DC 20520
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti Vzdelávanie
Účel udalosti 16. - 30. 1. 2011 Washington, New York študijný pobyt
Štát Spojené štáty
Mesto/Obec Washington
Časové obdobie od 16/1/2011
Časové obdobie do 30/1/2011
Uhradené bolo cestovné, ubytovanie, strava, tlmočeni
Mena USD
Výška úhrady 2 230 - 4 460
Poznámky Všetky výdavky spojené s cestou hradil organizátor. Výška úhrady organizátora určená odhadom.

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 23532
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 23532
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 402m2
Číslo parcely 1258/2
Číslo LV 3000
Rok nadobudnutia 2011
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky Vecné bremeno na stavbu súpis.č.1368 na pozemku parc.č.1258/1 a pozemky parc.č.1258/1,1258/2 spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech Ing. Klaudius Lepeň CSc. r.Lepeň (6.5.1943) a Ing. Kornélia Lepeňová r.Hudcovská (9.1.1946), podľa V-21368/11 zo dňa 9.9.2011. Spoluvlastník - sestra, nehnuteľnosť bola kúpená rodičmi v roku 1983.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 120m2
Číslo parcely 1258/1
Číslo LV 3000
Rok nadobudnutia 2011
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty cca350000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky Vecné bremeno na stavbu súpis.č.1368 na pozemku parc.č.1258/1 a pozemky parc.č.1258/1,1258/2 spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech Ing. Klaudius Lepeň CSc. r.Lepeň (6.5.1943) a Ing. Kornélia Lepeňová r.Hudcovská (9.1.1946), podľa V-21368/11 zo dňa 9.9.2011. Spoluvlastník - sestra, nehnuteľnosť bola kúpená rodičmi v roku 1983.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Garáž
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 18
Číslo parcely 3184/8
Číslo LV 4443
Rok nadobudnutia 2002
Nadobúdacia hodnota 7000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 363m2
Číslo parcely 3184/1
Číslo LV 5213
Rok nadobudnutia 2002
Nadobúdacia hodnota 2,5mil hodnota bytu + zastavaná plocha
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 4%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky zastavaná plocha a nádvorie bola získaná kúpou bytu, nie je možné vyčísliť presnú hodnotu plochy.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 120
Číslo parcely 3184/1
Číslo LV 5213
Rok nadobudnutia 2002
Nadobúdacia hodnota 2,5 miliona
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2013
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta SUBARU
Model auta Forester
Rok výroby 2010
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 2/2011
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 29800
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Auto
Značka auta Mazda
Model auta 5
Rok výroby 2005
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 5/2006
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 750 000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50%
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2013
Súhrn hnuteľného majetku 26000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 50%
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 6/2002
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 1,5 milion
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 1,5
Mena SKK
Obdobie 20 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Tatra banka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Hodžovo nam 3
PSČ 81101
Poznámky

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Slovenská pošta
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00 151 700
Časové obdobie od 1/5/2011
Časové obdobie do 10/3/2012
Suma 120
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Rimavská Sobota
Obec Rimavská Sobota
Ulica nám SNP
PSČ
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky
Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00151700
Časové obdobie od 1/1/2011
Časové obdobie do 10/3/2012
Suma 150
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Martin
Obec Martin
Ulica Námestie SNP 5
PSČ 036 29 Martin
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky
Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Rímskokatolícka cirkev
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO 31905153
Časové obdobie od 1/8/2010
Časové obdobie do 10/3/2012
Suma 100
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Moyzesova 836/35
PSČ 01707 Považská Bystrica
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do Európskeho parlamentu
Mesiac, rok 5/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec Európskeho parlamentu
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu NOVA
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do Európskeho parlamentu
Mesiac, rok 5/2014
Dary od fyzických osôb
Mena
Dary od právnických osôb
Mena
Vlastné finančné prostriedky
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 3000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 28/3/2014
Poznámky

Rôzne

Rôzne
Obsah
Rôzne
Obsah manzel - vlastnik bytu v Starom meste, Bratislava dar od rodičov v 2011, byt rodicov od roku 1981, prevod do osobneho vlastnictva v 1998 - Vecné bremeno - právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti, bytu č. 25/3.posch., Nedbalova 19 v prospech Ing. Roman Horečný (nar. 10.07.1948) a Mgr. Gabriela Horečná (nar. 02.06.1951) podľa zmluvy o zriadení vecného bremena V-34575/10 zo dňa 14.02.2011