Späť

Jana Dubovcová

Základné údaje

Titul
Meno Jana
Priezvisko Dubovcová
Titul za menom
Rodné priezvisko Verčíková
Dátum narodenia 22. 06. 1952
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Banská Bystrica
Adresa (Obec) Banská Bystrica
Adresa (Ulica a číslo) Štadlerovo nábrežie č.1
PSČ 974 01
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 25 000 / príjem tvoria dva sudcovské platy, odchodné a dôchodok, spolu približne 31 000 Eur a výdavky tvoria náklady na začatie podnikania približne 6000 Eur/
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 33480,47
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie sudkyňa
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 359; 173
Číslo parcely 134/1; 134/2
Číslo LV 506
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2008
Odhad trhovej hodnoty 614407,13
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Budatín
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 150
Číslo parcely byt č. 3
Číslo LV 5003
Rok nadobudnutia 1995
Nadobúdacia hodnota 35000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Banská Bystrica
Obec Banská Bystrica
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 15 000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Opel
Model auta Opel Zafira
Rok výroby 2002
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 6/2009
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 6500
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel výlučný
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy neviem
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 26000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 400000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 8000-9000
Mena SKK
Obdobie mesiac
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno ČSOB
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma iné
IČO 36 854 140
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Michalská 18
PSČ 815 63
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 6/2005
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 150000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 3000
Mena SKK
Obdobie mesiac
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno ČSOB
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma iné
IČO 36 854 140
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Michalská 18
PSČ 815 63
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manžel ,deti, brat s rodinou
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne