Späť

László A. Nagy

Základné údaje

Titul PhDr.
Meno László
Priezvisko A. Nagy
Titul za menom
Rodné priezvisko A. Nagy
Dátum narodenia 10. 08. 1948
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava III
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Škultétyho 10
PSČ 831 03
Telefónne číslo 0907748191
E-mail anagylasz@gmail.com
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) MOST - HÍD
Funkcia v strane Člen Predsedníctva
Funkčné obdobie od 6/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 6/2006
Funkčné obdobie do 6/2010
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SMK
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno Človek v ohrození
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma občianske združenie
IČO 317 99 311
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Svätoplukova 1
PSČ 821 09
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti Konferencia
Účel udalosti získanie politickej podpory pre kubánsky disent
Štát Argentína
Mesto/Obec Buenos Aires
Časové obdobie od 10/11/2007
Časové obdobie do
Uhradené bolo cesta, ubytovanie, strava
Mena EUR
Výška úhrady 3 320 - 8 300
Poznámky

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 25026
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 25026
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 10 árov
Číslo parcely 40/3,40/4, 3/4
Číslo LV ?
Rok nadobudnutia 2000
Nadobúdacia hodnota 250.000
Mena SKK
Rok 2000
Odhad trhovej hodnoty ?
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Kyselica
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1,5 HA
Číslo parcely 1,91,247,248,150
Číslo LV ?
Rok nadobudnutia 1996
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 1996
Odhad trhovej hodnoty 0
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Nový Život Tonkovce
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 2 HA
Číslo parcely 54,9,24,21,85,241
Číslo LV ?
Rok nadobudnutia 1996
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 1996
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Nový Život - Vojtechovce
Poznámky dedičstvo som nadobudol v r. 1996
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 76 m2
Číslo parcely 11402114
Číslo LV 31
Rok nadobudnutia 1987
Nadobúdacia hodnota 35.000 Skk
Mena SKK
Rok 1987
Odhad trhovej hodnoty 3.000000 Skk
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Poznámky Byt sme nadobudli výmenou za trojizbový družstevný byt v roku 1987, v roku 1992 sme ho odkúpili od štátu.

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 27.000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Nissan Almera
Model auta Nissan Almera
Rok výroby 2003
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 8/2003
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 505.000
Mena SKK
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 78.000
Mena EUR
Poznámky 27.000 EUR na bankových účtoch 1.000 EUR odhadovaná cena auta 50.000EUR odhadovaná cena 1/2 podielu trojizbového bytu

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Hnuteľný majetok
Názov/meno Forum Inštitut pre výskum menšín Šamorín
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma občianske združenie
IČO 34028587
Časové obdobie od 27/12/2006
Časové obdobie do 15/6/2010
Suma 863
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Šamorín
Ulica Parková 4
PSČ 93101
Kontaktný údaj 0905-416-494
Iné
Poznámky poslaneckú kanceláriu prenajímam od 27.12.2006 do 15.6.2010

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manželka
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno Ildikó
Priezvisko Nagyová
Adresa blízkej osoby
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky manželka nepodniká, je dôchodkyňa

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu MOST - HÍD
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 3250
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 0
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia 0
Výška výdavkov na kampaň 3.250
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, reklama na internete, výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 5/6/2010
Poznámky

Rôzne