Späť

Ondrej Dostál

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Ondrej
Priezvisko Dostál
Titul za menom
Rodné priezvisko Dostál
Dátum narodenia 05. 04. 1971
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Bratislava - Staré Mesto
Adresa (Ulica a číslo) Beskydská 8
PSČ 81105
Telefónne číslo 0905 - 914 879
E-mail ondrejdostal@institute.sk
Web stránka
Blog dostal.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Občianska konzervatívna strana
Funkcia v strane podpredseda
Funkčné obdobie od 1/2005
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Kandidát OKS na kandidátnej listine MOST - HÍD
Člen poslaneckého klubu MOST - HÍD
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Funkčné obdobie od 12/2009
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) OKS v rámci koalície SDKÚ - KDH - SMK - OKS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Funkčné obdobie od 1/2006
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) OKS v rámci koalície SDKÚ-DS - OKS - DU - SZ
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Funkčné obdobie od 1/2002
Funkčné obdobie do 1/2006
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) OKS v rámci koalície KDH - DU - OKS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Mgr. Ondrej Dostál
Podnikateľská forma iné
IČO 40245349
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Áno
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Beskydská 8
PSČ 811 05
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel 0
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 26/6/2002
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Sektor podnikania Neziskový
Podnikateľská forma Nezisková organizácia
IČO 31821219
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava - Staré Mesto
Ulica Štefánikova 1
PSČ 81106
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita riaditeľ / správca
Mena
Výška honoráru
Časové obdobie od 27/4/2009
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Ondrej Dostál
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Živnostník
IČO 40245349
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava - Staré Mesto
Ulica Beskydská 8
PSČ 81105
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita živnostník
Mena SKK
Výška honoráru 12 000 - 60 000
Časové obdobie od 26/6/2002
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Vladimír Špánik, Vinodol
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Charakter a výška sponzorstva, daru alebo grantu
Charakter a výška sponzorstva, daru alebo grantu Dar - 20 euro
Účel podpory Volebná kampaň
Dátum 17/10/2009
Mena EUR
Hodnota sponzorstva, daru alebo grantu 0 - 400
Poznámky

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 480 617
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 156 655
Mena SKK
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 16 745,61
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 4 167,08
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 75
Číslo parcely 3668/2, 3671, 3672
Číslo LV 3423
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 3000000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 100000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Vrakuňa
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 1000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 150 000
Mena SKK
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2008
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 30000
Mena SKK
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 5000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 150000
Mena
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2008
Súhrn hnuteľného majetku 150000
Mena SKK
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku
Spôsob nadobudnutia/vzniku
Poskytovateľ práva/záväzku
Typ vlastníctva
Podiel
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota
Mena
Výška práva alebo záväzku 94049
Mena
Obdobie do roku 2038
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky hypotekárny úver na kúpu bytu v roku 2008

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Ing. Alena Mižičková
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od 1/9/2010
Časové obdobie do
Suma 234,75
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Ulica Štefánikova 84
PSČ 94901
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe dcéra
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe syn
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe dcéra
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu MOST - HÍD
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka Ako kandidát OKS.

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Dary od fyzických osôb 20
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 1055,57
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 14/11/2009
Poznámky

Rôzne