Späť

Jozef Gajdošík

Základné údaje

Titul
Meno Jozef
Priezvisko Gajdošík
Titul za menom
Rodné priezvisko Gajdošík
Dátum narodenia 02. 01. 1952
Adresa (Kraj) Žilinský
Adresa (Okres) Žilina
Adresa (Obec) Žilina
Adresa (Ulica a číslo) Nám. Ľ. Fullu 12
PSČ 01008
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane člen predsedníctva miestneho zväzu
Funkčné obdobie od 1/2007
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec mestského zastupiteľstva mesta Žilina
Funkčné obdobie od 1/2007
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-DS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Fakulta riadenia a informatiky ŽU v Žiline
Sektor podnikania Verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica Univeritná 8215/1
PSČ 1026
Poznámky pedagóg

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 12000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 2000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2007
Celková výška príjmu 330000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 50000
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 82
Číslo parcely 2222
Číslo LV 3333
Rok nadobudnutia 1995
Nadobúdacia hodnota 15000
Mena SKK
Rok 2007
Odhad trhovej hodnoty 1500000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Poznámky odkúpenie štátneho bytu do OV

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 4000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta TOYOTA
Model auta Yaris
Rok výroby 2009
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 7/2009
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 11500
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 0
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 15500
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Žilina - Vlčince
Poznámka

Financovanie kampane

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne