Späť

Peter Pilinský

Základné údaje

Titul
Meno Peter
Priezvisko Pilinský
Titul za menom
Rodné priezvisko Pilinský
Dátum narodenia 02. 04. 1972
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava III
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Úžiny 3
PSČ 831 06
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka www.pilinsky.sk
Blog
IM
Sociálne siete Facebook (Peter Pilinský)
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Strana zelených
Funkcia v strane Predseda
Funkčné obdobie od 10/2008
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 1/2007
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Strana zelených
Člen poslaneckého klubu Strana zelených
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Strana zelenych
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 7/2008
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 18912
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 3345
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 67
Číslo parcely 1007/37
Číslo LV 4932
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 990000
Mena SKK
Rok 2003
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 58
Číslo parcely 17336/3
Číslo LV 4752
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 900000
Mena SKK
Rok 2003
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 20000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 20000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Strana zelených
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Bratislava Rača
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 7000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne