Späť

Ľuboš Porada

Základné údaje

Titul Bc.
Meno Ľuboš
Priezvisko Porada
Titul za menom
Rodné priezvisko Porada
Dátum narodenia 16. 02. 1980
Adresa (Kraj) Košický
Adresa (Okres) Košice II
Adresa (Obec) Košice
Adresa (Ulica a číslo) Húskova 71
PSČ 04023
Telefónne číslo
E-mail lubos.porada@gmail.com
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete facebook
Niečo o mne
Poznámka
17db941f28589a4d6c59ef7382ac180db41b2981
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Demokratická strana
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 1/2001
Funkčné obdobie do 1/2002
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno CPS Slovakia
Podnikateľská forma samostatne zárobkovo činná osoba
IČO 45435669
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice II
Obec Košice
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel 0
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 18/2/2010
Časové obdobie do 14/2/2012
Poznámky činnosť pozastavená

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 2000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok Check_12x10

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 0
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Košice - KVP
Poznámka

Financovanie kampane

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne