Späť

Ivan Apfel

Základné údaje

Titul
Meno Ivan
Priezvisko Apfel
Titul za menom
Rodné priezvisko Apfel
Dátum narodenia 20. 12. 1964
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Banská Bystrica
Adresa (Obec) Banská Bystrica
Adresa (Ulica a číslo) THK 29
PSČ 974 04
Telefónne číslo
E-mail apfel@ivoapfel.sk
Web stránka www.ivoapfel.sk
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
A812c59f6956461426eef26e42ac75d31716c3cc
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Ivan APFEL - P -
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 10989757
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Áno
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Banská Bystrica
Obec Banská Bystrica
Ulica Pieninská 15
PSČ 974 11
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel O
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 1/2/1991
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Ivan APFEL - P -
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 10989757
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Banská Bystrica
Obec Banská Bystrica
Ulica Pieninská 15
PSČ 974 11
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto
Vyjadrenie hodnoty výhody 2000
Mena EUR
Časové obdobie od 1/11/2006
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 8442
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok Check_12x10

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Škoda
Model auta Forman
Rok výroby 1993
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 11/2006
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 2000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 117060
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 1000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu nezávislý
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Banská Bystrica
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb 200
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 18OO
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 2000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vytvorenie a prevádzka webovej stránky, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne