Späť

Vladimír Bakoš

Základné údaje

Titul
Meno Vladimír
Priezvisko Bakoš
Titul za menom
Rodné priezvisko Bakoš
Dátum narodenia 23. 02. 1983
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Veľký Krtíš
Adresa (Obec) Ľuboriečka
Adresa (Ulica a číslo) Ľuboriečka 75
PSČ 99102
Telefónne číslo 0907593591
E-mail vladimirbakos@gmail.com
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Vladimír Bakoš CVABAK
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 44555831
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Veľký Krtíš
Obec Ľuboriečka
Ulica Ľuboriečka 75
PSČ 99102
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia Živnostník
Peňažný podiel 0
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 12/12/2008
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Fincentrum
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 36752606
Pracovná pozícia vo firme Mamažer
Časové obdobie od 10/2010
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Gorkého 3
PSČ 81101
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 3600
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 90
Číslo parcely 100/2
Číslo LV 454
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 20000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Veľký Krtíš
Obec Ľuboriečka
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 190
Číslo parcely 24
Číslo LV 247
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 20000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Veľký Krtíš
Obec Ľuboriečka
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 16000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Renault
Model auta Megane Grandtour
Rok výroby 2008
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 4/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 22000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Auto
Značka auta Fiat
Model auta Ducato
Rok výroby 1993
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 6/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 2000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 37000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 7/2010
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 9600
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 47
Mena EUR
Obdobie 2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Slovenská Sporiteľňa
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Tomášikova 48
PSČ 832 37
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne