Späť

Jozef Mikuš

Základné údaje

Titul
Meno Jozef
Priezvisko Mikuš
Titul za menom
Rodné priezvisko Mikuš
Dátum narodenia 18. 05. 1960
Adresa (Kraj) Banskobystrický
Adresa (Okres) Zvolen
Adresa (Obec) Zvolen
Adresa (Ulica a číslo) Partizánska 2104/2
PSČ 96001
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Predseda regionálneho zväzu Banská Bystrica
Funkčné obdobie od 1/2000
Funkčné obdobie do
Poznámky
Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Predseda Ústrednej rady
Funkčné obdobie od 1/2000
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia Poslanec BBSK
Funkčné obdobie od 1/2005
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-DS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia Poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 1/2002
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-DS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno DOS Slovakia
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36040649
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Banskobystrický
Okres Veľký Krtíš
Obec Veľké Straciny
Ulica Veľké Straciny 107
PSČ 99001
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia Spoločník
Peňažný podiel 368000
Mena SKK
Percentuálny
Časové obdobie od 9/7/2004
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno OP-TIM
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 30223661
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Banskobystrický
Okres Krupina
Obec Krupina
Ulica Priemyselná 936/3
PSČ 96301
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia Spoločník
Peňažný podiel 56000
Mena SKK
Percentuálny
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno OP-TIM Krupina
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 30223661
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Krupina
Obec Krupina
Ulica Priemyselná 936/3
PSČ 96301
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Banskobystrický samosprávny kraj
Sektor podnikania Verejný
Podnikateľská forma NULL
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Banská Bystrica
Obec Banská Bystrica
Ulica Nám. SNP 23
PSČ 97401
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita poslanec BBSK
Mena SKK
Výška honoráru 0 - 12 000
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Národná rada SR
Sektor podnikania Verejný
Podnikateľská forma NULL
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava
Obec Bratislava
Ulica Nám. Alexandra Dubčeka 1
PSČ 81280
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita poslanec
Mena SKK
Výška honoráru 60 000 - 120 000
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno OP-TIM Krupina
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 30223661
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Krupina
Obec Krupina
Ulica Priemyselná 936/3
PSČ 96301
Charakter výhody
Popis výhody Automobil Volswagen PASSAT TDI
Vyjadrenie hodnoty výhody 300000
Mena
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno OP-TIM Krupina
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 30223661
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Krupina
Obec Krupina
Ulica Priemyselná 936/3
PSČ 96001
Charakter výhody
Popis výhody Mobilný telefón+paušál
Vyjadrenie hodnoty výhody 1500
Mena
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu
Mena
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 897500
Mena
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 3102
Číslo parcely 576/4
Číslo LV 393
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 155100
Mena SKK
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Zvolen
Obec Zvolen
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 5532
Číslo parcely 1724/152
Číslo LV 7497
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 1106400
Mena SKK
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Zvolen
Obec Zvolen
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti iné
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 14
Číslo parcely 5160/7
Číslo LV 7497
Rok nadobudnutia 2002
Nadobúdacia hodnota 14000
Mena SKK
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Zvolen
Obec Zvolen
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti iné
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 194
Číslo parcely 4463/4
Číslo LV 7497
Rok nadobudnutia 2002
Nadobúdacia hodnota 132000
Mena SKK
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 50
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Zvolen
Obec Zvolen
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 395
Číslo parcely 1724/2
Číslo LV 1580
Rok nadobudnutia 1987
Nadobúdacia hodnota 600000
Mena SKK
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 100
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Zvolen
Obec Zvolen
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2008
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 800000
Mena
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2008
Súhrn hnuteľného majetku 900000
Mena
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od 1/6/2009
Časové obdobie do
Suma 120
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Zvolen
Obec Zvolen
Ulica Študentská 12
PSČ 960 01
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manželka
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe syn
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe syn
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe dcéra
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne