Späť

Michal Drotován

Základné údaje

Titul Mgr., Bc., Bc.
Meno Michal
Priezvisko Drotován
Titul za menom
Rodné priezvisko Drotován
Dátum narodenia 21. 10. 1981
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava III
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Na pasekách 14
PSČ 83106
Telefónne číslo
E-mail drotovan@yahoo.com
Web stránka www.drotovan.sk
Blog www.drotovan.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=1349851559&ref=profile Twitter: http://twitter.com/drotovan
Niečo o mne Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača za odvod Rača, poslanec BSK za obvod Rača/Vajnory
Poznámka
08fda0244b5397e030ee401fd2bea5b24f78a72b
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 10/2007
Funkčné obdobie do 11/2014
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Funkčné obdobie od 12/2017
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Nezávislý
Člen poslaneckého klubu Klub nezávislych poslancov
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2014
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) OKS, SDKÚ-DS
Člen poslaneckého klubu Spolu pre Raču
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do 12/2014
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Political Consulting, s.r.o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44758782
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia Spoločník
Peňažný podiel 5000
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 14/5/2009
Časové obdobie do 6/8/2015
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 00 603 520
Pracovná pozícia vo firme vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia (april 2015-august 2015), prednosta úradu (od júla 2017)
Časové obdobie od 3/2015
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme Vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty
Časové obdobie od 6/2012
Časové obdobie do 1/2015
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Vajanského nábrežie 3
PSČ 81421
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Krajský úrad ŽP v Bratislave
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme Prednosta obvodného úradu ŽP v Bratislave
Časové obdobie od 1/2011
Časové obdobie do 5/2012
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica Karloveská 2
PSČ 84219
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Opteam Finland, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36728721
Pracovná pozícia vo firme HR Coordinátor
Časové obdobie od 8/2009
Časové obdobie do 1/2010
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky Miesto výkonu práce, sídlo firmy v Prešove
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno P&Bert Management Consulting Group Slovakia, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35902710
Pracovná pozícia vo firme HR Consultant
Časové obdobie od 6/2007
Časové obdobie do 6/2009
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno T E M P O spol. s r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31580246
Pracovná pozícia vo firme Personalista
Časové obdobie od 7/2006
Časové obdobie do 4/2007
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky Miesto výkonu práce, sídlo firmy v Dubnici nad Váhom

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Pravé Spektrum
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma občianske združenie
IČO 0
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Šaľa
Obec Šaľa
Ulica Hlavná 3
PSČ 92701
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita člen redakcie www.prave-spektrum.sk
Mena EUR
Výška honoráru
Časové obdobie od 1/9/2008
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2017
Celková výška príjmu 30 060,91
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 4895,35
Mena EUR
Poznámky Príjem poslanec MČ Rača - 4182,5 € brutto, príjem poslanec BSK - 712,85 € brutto
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2016
Celková výška príjmu 24570,16
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 4147
Mena EUR
Poznámky Príjme z verejnej funkcie netto 2908,81 €
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2015
Celková výška príjmu 28076,60
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 4147,50
Mena EUR
Poznámky Čistý príjem z verejnej funkcie 2909,43
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2014
Celková výška príjmu 23754,67
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 4240,27
Mena EUR
Poznámky Čistý príjem z verejnej funkcie 2980,27
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 21580,28
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 4182,50
Mena EUR
Poznámky Čistý príjem z verejnej funkcie 2933,97 €
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2012
Celková výška príjmu 22811,15
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 4200
Mena EUR
Poznámky Výkon verejnej funkcie netto príjem 2946,24
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 17320,29
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 3552,30
Mena EUR
Poznámky suma brutto netto suma: 12 968,08 € (z toho z výkonu verejnej funkcie 2505,57 €)
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 7520
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 10005,67
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 20697,67
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky Prerátané na EURO kurzom 30,126 SKK/1 EURO
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2007
Celková výška príjmu 9582,65
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky Prerátané na EURO kurzom 30,126 SKK/1 EURO
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2006
Celková výška príjmu 5004,22
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky Prerátané na EURO kurzom 30,126 SKK/1 EURO

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 62,07
Číslo parcely 7016/14, 7016/15, 7016/16, 7016/28, k.ú. Rača
Číslo LV 12051
Rok nadobudnutia 2015
Nadobúdacia hodnota 106 000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Rača
Poznámky Zmluva o budúcej zmluve podpísaná 17.03.2015, zmluva o užívaní nehnuteľnosti podpísaná 27.04.2017, zmluva o prevode bytu podpísaná 22.09.2017. Financovanie za základe hypotekárneho úveru VÚB č. 001/238183/16-003/000 vo výške 74 200 €, doplnkového úveru VÚB č. 001/238183/16-004/000 vo výške 20 800 € a vlastných zdrojov 11 000 €.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 71
Číslo parcely 4723/44
Číslo LV 4790
Rok nadobudnutia 2009
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2009
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/16
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Poznámky V rámci dedičského konania 31D/673/2009-45 som sa daného podielu vzdal a od 14.03.2011 daný podiel už nevlastním

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2017
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 14000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2017
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 14000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2016
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 15000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2015
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 20000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2017
Súhrn hnuteľného majetku 14000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2016
Súhrn hnuteľného majetku 15000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2015
Súhrn hnuteľného majetku 20000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2016
Mesiac, rok zániku 5/2046
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 93 059,57 € k 31.12.2017
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 336,60
Mena EUR
Obdobie mesačná splátka
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Všeobecná úverová banka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 31320155
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Mlynské nivy 1
PSČ 82990
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10
Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne