Späť

Marián Baluch

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Marián
Priezvisko Baluch
Titul za menom
Rodné priezvisko Baluch
Dátum narodenia 07. 12. 1966
Adresa (Kraj) Trenčiansky
Adresa (Okres) Prievidza
Adresa (Obec) Prievidza
Adresa (Ulica a číslo) D.Krmana 1/7
PSČ 971 01
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 10/2010
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Manada Trading
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 46150668
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Prievidza
Obec Prievidza
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 5250
Mena EUR
Percentuálny 15%
Časové obdobie od 12/1/2012
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno MMC Hartmetall GmbH
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 10/2008
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Nemecko
Kraj
Okres
Obec Meerbusch
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Tri Gaštany SVB a NP
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO 31202454
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Prievidza
Obec Prievidza
Ulica D.Krmana 1/7
PSČ 971 01
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita predseda spoločenstva
Mena
Výška honoráru
Časové obdobie od 1/4/2011
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 35000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 315
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 72
Číslo parcely 94
Číslo LV 6756
Rok nadobudnutia 1999
Nadobúdacia hodnota 35000
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Prievidza
Obec Prievidza
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 3000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Nissan
Model auta Almera
Rok výroby 2002
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 7/2002
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 570000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 2500
Mena SKK
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Iné
Podiel 1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2011
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 42000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 42000
Mena EUR
Obdobie 15
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Tatra banka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Prievidza
Obec Prievidza
Ulica D.Krmana 1/7
PSČ 971 01
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne