Späť

Katarína Augustinič

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Katarína
Priezvisko Augustinič
Titul za menom
Rodné priezvisko Sliviaková
Dátum narodenia 18. 08. 1982
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava III
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Smrečianka 6
PSČ 83103
Telefónne číslo 0907989023
E-mail katarina.augustinic@strana-sas.sk
Web stránka www.strana-sas.sk/augustinic
Blog
IM
Sociálne siete Facebook
Niečo o mne Kandidujem vo voľbách 10.3.2012 do NRSR na kandidátke strany Sloboda a Solidarita na čísle 59. Myslím si, že v politike je stále málo žien a ak by ich bolo viac určite by to bolo kultivovanješie a slušnejšie prostredie. Nemám patent na rozum, ale opieram sa o jasné ciele a hodnoty. Hlavnou zásadou je dokázať sa pozriet bez výčitiek každé ráno do zrkadla.
Poznámka
E96dbfae8d53fddd6bcfcfab0a8a4493d6a42862
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 1/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 11/2010
Funkčné obdobie do 11/2014
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS, SDKU-DS, MOST-HÍD, OKS, KDH
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky Predsedkyňa poslaneckého klubu SaS-OKS v hlavnom meste SR Bratislava. Zároveň som poslancom miestneho zastupitelstva Bratislava - Nové Mesto.

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Orange Slovensko, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 35697270
Pracovná pozícia vo firme Business Account Representative
Časové obdobie od 4/2009
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Prievozská 6/A
PSČ 82109
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Dopravný podnik mesta Bratislava
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 00492736
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Olejkárska 1
PSČ 81452
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita podpredseda dozornej rady
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 400
Časové obdobie od 26/6/2011
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 30764
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 10954
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 31094
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 160
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 33431
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Stavebný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1070
Číslo parcely 5496/117
Číslo LV 7118
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 90000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Senec
Obec Senec
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Stavba na individuálnu rekreáciu
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 500
Číslo parcely 1031/2, 1036, 1037
Číslo LV 553
Rok nadobudnutia 2009
Nadobúdacia hodnota 26000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/4
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Rajecká Lesná
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 50000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 40000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 40000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 6/2011
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 200000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 1000
Mena EUR
Obdobie 10.1.2012
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Tatrabanka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00686930
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Hodžovo námestie 3
PSČ 81106
Poznámky

Poslanecká kancelária

Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka Som kandidátka číslo 59
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka Kandidát číslo 76

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 1000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 0
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia 0
Výška výdavkov na kampaň 1000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne