Späť

Peter Osuský

Základné údaje

Titul MUDr.
Meno Peter
Priezvisko Osuský
Titul za menom PhD.
Rodné priezvisko Osuský
Dátum narodenia 11. 10. 1953
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Bratislava–Staré Mesto
Adresa (Ulica a číslo) Palisády 32
PSČ 81106
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka volby.strana-sas.sk/osusky/
Blog dr.peterosusky.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
4cbbc763a017b7f038b935213ed96ffc462bb928
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia zástupca starostky MČ Bratislava–Staré Mesto
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) OKS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec mestského zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 11/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKÚ-KDH-SaS-OKS
Člen poslaneckého klubu SaS-OKS
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 6/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Most-Híd
Člen poslaneckého klubu MOST - HÍD
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec MZ MČ Bratislava–Staré Mesto
Funkčné obdobie od 11/2006
Funkčné obdobie do 11/2010
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) DSS-Nádej-OKS-OL
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 9/1998
Funkčné obdobie do 9/2002
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Slovenská demokratická koalícia
Člen poslaneckého klubu Slovenská demokratická koalícia
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Lekárska fakulta Univerzity Komenského
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 00397865
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 7/1977
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava–Staré Mesto
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno MČ Bratislava–Staré Mesto
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 42133661
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava–Staré Mesto
Ulica Vajanského nábrežie 3
PSČ 814 21
Charakter výhody
Popis výhody služobný mobilný telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody 26,65€/mesiac
Mena EUR
Časové obdobie od 1/2/2011
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 53954,51
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 18168,75
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 108
Číslo parcely 3202/1,4,5,6,7
Číslo LV 3908
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 155000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava–Staré Mesto
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 25000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 160000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu MOST - HÍD
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 4000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky
Financovanie kampane
Voľby voľby do Európskeho parlamentu
Mesiac, rok 6/2009
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 4000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne