Späť

Peter Balogh

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Peter
Priezvisko Balogh
Titul za menom
Rodné priezvisko Balogh
Dátum narodenia 10. 02. 1981
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava IV
Adresa (Obec) Karlova Ves
Adresa (Ulica a číslo) Hany Meličkovej 39
PSČ 84105
Telefónne číslo
E-mail peter.balogh@strana-sas.sk
Web stránka www.peterbalogh.net
Blog
IM
Sociálne siete facebook
Niečo o mne Nie sme zodpovední len za to čo robíme, ale aj za to čo nerobíme.
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 8/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno NEGOTIANT Group, a.s.
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 46 279 920
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava V
Obec Petržalka
Ulica Kopčianska 10
PSČ 851 01
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia predseda predstavenstva
Peňažný podiel 24000
Mena EUR
Percentuálny 99%
Časové obdobie od 4/8/2011
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Brtka & GROUP s.r.o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 45 359 971
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Ulica Sládkovičova 1
PSČ 949 01
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 750
Mena EUR
Percentuálny 15%
Časové obdobie od 25/5/2011
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Wisper Ukrajina s.r.o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44230281
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Karlova Ves
Ulica Hany Meličkovej 39
PSČ 84105
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel 67000
Mena SKK
Percentuálny 33%
Časové obdobie od 18/6/2008
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Negotiant s.r.o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35967587
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Áno
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Ružinov
Ulica Kupeckého 2
PSČ 82108
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel 200000
Mena SKK
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 7/12/2005
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 27000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 12800
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 74
Číslo parcely 1426/474
Číslo LV 3914
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 2550000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 130000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Karlova Ves
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 2000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 8000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 130000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku mesačná splátka 700
Mena EUR
Obdobie 01.06.2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Tatra banka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Staré mesto
Ulica Hodžovo nám.
PSČ 81106
Poznámky

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2011
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Bratislava - Karlova Ves
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 5/2010
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 2000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 2000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vytvorenie a prevádzka webovej stránky, reklama na internete, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia www.peterbalogh.net
Aktuálne k dátumu 15/1/2012
Poznámky

Rôzne