Späť

Martin Poliačik

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Martin
Priezvisko Poliačik
Titul za menom
Rodné priezvisko Poliačik
Dátum narodenia 27. 06. 1980
Adresa (Kraj) Trenčiansky
Adresa (Okres) Považská Bystrica
Adresa (Obec) Považská Bystrica
Adresa (Ulica a číslo) SNP 1445/39
PSČ 01701
Telefónne číslo +421 905 794932
E-mail martin@poliacik.sk
Web stránka www.poliacik.sk
Blog poliacik.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete facebook.com/poliacik
Niečo o mne Volám sa Martin Poliačik, bol som učiteľ, filozof, cestovateľ a dnes som politik - vediem tím SaS pre tvorbu programu a zastupujem SaS v NR SR. Učil som na súkromnej základnej škole Montessori v Bratislave. Študoval som systematickú filozofiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Od roku 1996 som bol aktívnym členom Slovenskej debatnej asociácie, v rokoch 2003 - 2006 som ju viedol na pozícii výkonného riaditeľa. Som medzinárodne akreditovaným debatným trénerom, rozhodcom a lektorom. Spolupodieľal som sa na vytváraní metodológie akademickej debaty, ktorú dnes využívajú stovky študentov na Slovensku.
Poznámka
99403f27763cc2092f3a411dc4b2438f3b073f53
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen Republikovej rady
Funkčné obdobie od 9/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky predseda Výboru pre tvorbu programu SaS

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 3/2012
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 6/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Súkromná základná škola s materskou školou Montessori
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO 30804663
Pracovná pozícia vo firme učiteľ
Časové obdobie od 6/2009
Časové obdobie do 6/2010
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava Lamač
Ulica Zlatohorská
PSČ 841 03
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 40445.93
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 40445,93
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 17106,88
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 12540
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 9687
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok Check_12x10

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 7000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 5000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 5000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 3/2011
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 5898,48
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 2675,64
Mena EUR
Obdobie ročne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno ČSOB Leasing, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 35704713
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Panónska cesta 11
PSČ 852 01
Poznámky leasing - osobný automobil Hyundai i10
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 6/2009
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 91000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 586
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno SLSP
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky hypotéka

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno MGM, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31 577 270
Časové obdobie od 9/7/2010
Časové obdobie do
Suma 350,73
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Centrum 26/31 Považská Bystrica
PSČ 01701
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne