Späť

Ľubomír Pochaba

Základné údaje

Titul Ing. arch.
Meno Ľubomír
Priezvisko Pochaba
Titul za menom
Rodné priezvisko Pochaba
Dátum narodenia 07. 11. 1961
Adresa (Kraj) Nitriansky
Adresa (Okres) Nitra
Adresa (Obec) Nitra
Adresa (Ulica a číslo) Wilsonovo nábr. 18
PSČ 949 01
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 5/2011
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Ing. arch. Ľubomír Pochaba - AD ŠTÚDIO
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 22691472
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Ivanka pri Nitre
Ulica Konečná 2
PSČ 951 12
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel 0
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 20/11/1992
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Ing. arch. Ľubomír Pochaba - AD ŠTÚDIO
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 22691472
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Ivanka pri Nitre
Ulica Konečná2
PSČ 95112
Charakter výhody
Popis výhody paušál k mobilu
Vyjadrenie hodnoty výhody 100
Mena EUR
Časové obdobie od 15/12/2010
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Ing. arch. Ľubomír Pochaba - AD ŠTÚDIO
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 22691472
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Ivanka pri Nitre
Ulica Konečná 2
PSČ 95112
Charakter výhody
Popis výhody mobilný telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody 100
Mena EUR
Časové obdobie od 15/12/2010
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Ing. arch. Ľubomír Pochaba - AD ŠTÚDIO
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 22691472
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Ivanka pri Nitre
Ulica Konečná 2
PSČ 95112
Charakter výhody
Popis výhody mobilný počítač
Vyjadrenie hodnoty výhody 2200
Mena EUR
Časové obdobie od 15/6/2010
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Ing. arch. Ľubomír Pochaba - AD ŠTÚDIO
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 22691472
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Ivanka pri Nitre
Ulica Konečná 2
PSČ 951 12
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto
Vyjadrenie hodnoty výhody 31500
Mena EUR
Časové obdobie od 27/2/2009
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 5872,44
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 954
Číslo parcely 1482/75,1482/76,1482/27,1132/93
Číslo LV LV2660
Rok nadobudnutia 2011
Nadobúdacia hodnota 150000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 25000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Ford
Model auta Focus
Rok výroby 2007
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 7/2007
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 22000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 30000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2011
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 45000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 365
Mena EUR
Obdobie mesiac
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Dexia banka Slovensko, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica Hodžova 11
PSČ 01011
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne