Späť

Lucia Nicholsonová

Základné údaje

Titul
Meno Lucia
Priezvisko Nicholsonová
Titul za menom
Rodné priezvisko Kubovičová
Dátum narodenia 28. 11. 1976
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Bratislava-Staré Mesto
Adresa (Ulica a číslo) Poľská 2
PSČ 811 07
Telefónne číslo
E-mail lucia.nicholson@strana-sas.sk
Web stránka
Blog blogovisko.sk
IM
Sociálne siete facebook - Lucia Nicholson
Niečo o mne Poslankyňa NR SR za stranu SAS.Bývalá novinárka, venovala som sa prevažne investigatívnym témam /korupcia, klientelizmus, ilegálny obchod so zbraňami/ a témam z prostredia rómskych komunít, detských domovov a reedukačných zariadení. Spolupracovala som na tvorbe cyklu dokumentárnych filmov z rómskych osád a z Afriky. Do politiky som vstúpila s ambíciou zmeniť politickú kultúru a nahradiť politických dinosaurov, ktorí beztrestne kradnú a robia hanbu doma aj v zahraničí. Zdá sa, že na takúto zmenu už nestačí len "správne" voliť... V SaS pôsobím ako tímlíder pre SOS /sociálne odkázané spoločenstvá - rómske komunity/.
Poznámka
Ff17d6371eb36ab4828f357fc6e85c9bca6e7f41
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 2/2010
Funkčné obdobie do
Poznámky v SaS pôsobím ako tímlíder pre oblasť SOS /sociálne odkázané spoločenstvá/

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 4/2012
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Imaginecommunications
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 791 440
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica Jána Stanislava 18
PSČ 841 05
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 3300
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 15/6/2007
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno NR SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 4/2012
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Námestie A. Dubčeka 1
PSČ 812 80
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno NR SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Námestie A. Dubčeka 1
PSČ 812 80
Charakter výhody
Popis výhody notebook
Vyjadrenie hodnoty výhody tlačiareň
Mena EUR
Časové obdobie od 4/4/2012
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 37 948
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 37 948
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 68
Číslo parcely 10160
Číslo LV 4147
Rok nadobudnutia 2012
Nadobúdacia hodnota 103 000
Mena EUR
Rok 2012
Odhad trhovej hodnoty 103 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100%
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Stavebný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 600
Číslo parcely 366/1, 367/1, 367/3
Číslo LV 329
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 60 000
Mena EUR
Rok 2011
Odhad trhovej hodnoty 60 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Pezinok
Obec Svätý Jur
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 130
Číslo parcely 162/1
Číslo LV 16
Rok nadobudnutia 2004
Nadobúdacia hodnota 22 000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 150 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Pezinok
Obec Svätý Jur
Poznámky pôvodný starý dom sme v roku 2005 zrekonštruovali

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2013
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2013
Súhrn hnuteľného majetku 0
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2008
Mesiac, rok zániku 5/2028
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 72 000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 550
Mena EUR
Obdobie 2008-2028
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Istrobanka
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Laurinská 1
PSČ 811 01
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2005
Mesiac, rok zániku 12/2015
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 45000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 500
Mena EUR
Obdobie 2005-2015
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno HVB Bank
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Mostová 6
PSČ 811 02
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 39
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 0
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia 0
Výška výdavkov na kampaň 39
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 13/1/2012
Poznámky

Rôzne