Späť

Bibiána Pfeiffer

Základné údaje

Titul
Meno Bibiána
Priezvisko Pfeiffer
Titul za menom
Rodné priezvisko Binková
Dátum narodenia 30. 11. 1978
Adresa (Kraj) Trnavský
Adresa (Okres) Piešťany
Adresa (Obec) Piešťany
Adresa (Ulica a číslo) Kláštorská 44
PSČ 92101
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Okresný predseda
Funkčné obdobie od 8/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia bez verejnej funkcie
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda s solidarita
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Renux, s.r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44864434
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Trnavský
Okres Piešťany
Obec Piešťany
Ulica Kláštorská 44
PSČ 92101
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľka
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny
Časové obdobie od 17/7/2009
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 36 280 127
Pracovná pozícia vo firme člen dozornej rady
Časové obdobie od 3/2011
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Piešťany
Obec Piešťany
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 36 280 127
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Piešťany
Obec Piešťany
Ulica Teplická 81
PSČ Piešťany 921 01
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita člen dozornej rady
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 400
Časové obdobie od 9/3/2011
Časové obdobie do
Poznámky štvrťročne

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 15000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 10000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1525 m2
Číslo parcely 1659/ 4
Číslo LV 2042
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Piešťany
Obec Moravany nad Váhom
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 3952
Číslo parcely 1562/1, 1562/101
Číslo LV 1434
Rok nadobudnutia 1998
Nadobúdacia hodnota 2371
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty NULL
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Piešťany
Obec Moravany nad Váhom
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 200000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Škoda
Model auta Fábia
Rok výroby 2005
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2006
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 289000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 40000
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 289000
Mena
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne