Späť

Ľubomír Galko

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Ľubomír
Priezvisko Galko
Titul za menom
Rodné priezvisko Galko
Dátum narodenia 14. 02. 1968
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Malacky
Adresa (Obec) Stupava
Adresa (Ulica a číslo) Krátka 3
PSČ 90031
Telefónne číslo
E-mail lubomir.galko@zoznam.sk
Web stránka www.strana-sas.sk/galko
Blog lubomirgalko.blog.sme.sk/
IM
Sociálne siete Facebook - Ľubomír Galko
Niečo o mne Podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS), Poslanec NR SR
Poznámka Kandidát SaS na poslanca Národnej rady SR, číslo na kandidátnej listine : 4
8805059d64b78b986f18abfbca1ccf3c428e7979
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Podpredseda
Funkčné obdobie od 1/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 11/2011
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno DONA DN, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 36785369
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 1/2008
Časové obdobie do 6/2010
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica Saratovská 26/A
PSČ 84102
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Národná rada Slovenskej republiky
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica nám.Alexandra Dubčeka 1
PSČ 812 80
Charakter výhody
Popis výhody notebook
Vyjadrenie hodnoty výhody 0
Mena EUR
Časové obdobie od 24/11/2011
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 0
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 44634
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 37130
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 34.190
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 220
Číslo parcely 890/1, 890/6, 890/11
Číslo LV 1039
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 116.179
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 300000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Malacky
Obec Stupava
Poznámky K RD prislúcha pozemok parc. č.890/1, 890/6, 890/11, celk. výmera 510 m2
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 80
Číslo parcely 58, 59/2, 59/3, 59/4, 60
Číslo LV 517
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 10000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/14
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Klieština
Poznámky K RD prislúcha pozemok č. 58, 59/2, 59/3, 59/4, 60. Celková výmera 1689 m2.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Stavba na individuálnu rekreáciu
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 35
Číslo parcely 3118, 3124/14
Číslo LV 2110
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 33194
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 100000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Záhorská Bystrica
Poznámky K chate prislúcha pozemok, parc.č.3118 a 3124/14 - výmera 551m2. Pozemok bol odkúpený do vlastníctva až v roku 2009
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Stavba na individuálnu rekreáciu
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 50
Číslo parcely 2954, 2955
Číslo LV 2377
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 63.069
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 120000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava - Lamač
Poznámky K chate prislúcha pozemok, parc.č.2954,2955 - výmera 737m2
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Garáž
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 20
Číslo parcely 889/3
Číslo LV 1039
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 3320
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 10000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Malacky
Obec Stupava
Poznámky Ku garáži prislúcha pozemok, parc. č.889/3, celk. výmera 34m2.

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 40000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 55000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2006
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 96263
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 82665
Mena EUR
Obdobie 24 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Unicredit Bank
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00 681 709
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Šancová 1/A
PSČ 813 33
Poznámky 2x Hypotekárny úver

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10
Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka kandidát SaS č. 4

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 1.000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 1.000 - predpokladaná
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, administratívne výdavky, iné
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 24/1/2012
Poznámky

Rôzne