Späť

Jozef Mihál

Základné údaje

Titul RNDr.
Meno Jozef
Priezvisko Mihál
Titul za menom
Rodné priezvisko Mihál
Dátum narodenia 18. 03. 1965
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava III
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Široká 9
PSČ 83107
Telefónne číslo 0905233876
E-mail jozefmihal@gmail.com
Web stránka
Blog blog.etrend.sk/mihalblog/
IM
Sociálne siete Facebook, porada.sk, pod vlastným menom
Niečo o mne
Poznámka Podpredseda SaS, kandidát do NR SR
Ebc9861db4da24547695fad35f4d7fec30240b03
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Podpredseda pre ekonomiku, člen Republikovej rady
Funkčné obdobie od 1/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia člen vlády SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Relia s.r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31369308
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Áno
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Trnavská 80
PSČ 82102
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 6772
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 31/3/1994
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 41698
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 41698
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 32215
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 18500
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 70000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 3500000
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 180
Číslo parcely 1808/547
Číslo LV 4760
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 8000000
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia iné
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 58
Číslo parcely 907
Číslo LV 4495
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 45000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja 10/2010
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 85
Číslo parcely 15272/50
Číslo LV 4908
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 2000000
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 5000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 500000
Mena SKK
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 500000
Mena SKK
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Iné
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2011
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 18000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 18000
Mena EUR
Obdobie Rok 2011
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno RELIA
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31 369 308
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec Bratislava
Ulica Trnavská 80
PSČ 82102
Poznámky Podiel na zisku vyplatený v roku 2011
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Iné
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2010
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 9500
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 9500
Mena EUR
Obdobie Rok 2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno RELIA
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31 369 308
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Trnavská 80
PSČ 82102
Poznámky Podiel na zisku vyplatený v roku 2010
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2007
Mesiac, rok zániku 11/2011
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 3500000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 80000
Mena SKK
Obdobie mesačná splátka
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Tatrabanka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00 686 930
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec Bratislava
Ulica Hodžovo námestie 3
PSČ 811 06
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10
Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne