Späť

Tomáš Gajdoš

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Tomáš
Priezvisko Gajdoš
Titul za menom
Rodné priezvisko Gajdoš
Dátum narodenia 18. 01. 1981
Adresa (Kraj) Žilinský
Adresa (Okres) Liptovský Mikuláš
Adresa (Obec) Liptovský Mikuláš
Adresa (Ulica a číslo) Agátová 485/8
PSČ 03104
Telefónne číslo
E-mail tomas.gajdos@strana-sas.sk
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete Facebook: Tomas Gajdos
Niečo o mne Kandidát číslo 68 na poslanca NR SR v roku 2012 za stranu SaS.
Poznámka Kandidoval za poslanca Žilinského samosprávneho kraja v roku 2009 / Sloboda a solidarita (SaS). Kandidoval za poslanca NR SR v roku 2010 za stranu SaS.
4d6b10ab732210e0c65ac05865deb4e6ad4a2829
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane konzultant verejných financií a finančného trhu
Funkčné obdobie od 1/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia bez verejnej funkcie
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Ministerstvo hospodárstva SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme Riaditel
Časové obdobie od 1/2011
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno NADSME
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát
Kraj Bratislavský
Okres
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti Konferencia
Účel udalosti prednáška
Štát
Mesto/Obec Bratislava
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Uhradené bolo
Mena
Výška úhrady
Poznámky

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 16452.8
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 41,6
Číslo parcely 5476/203
Číslo LV 5502
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 73820
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 819
Číslo parcely 348/1
Číslo LV 1130
Rok nadobudnutia 2009
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok NULL
Odhad trhovej hodnoty NULL
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Stará Ľubovňa
Obec Malý Lipník
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 0
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2012
Mesiac, rok zániku 1/2022
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 6000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 127,75
Mena EUR
Obdobie 120
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno SLSP
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00151653
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 10/2010
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 64268,93
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 336
Mena EUR
Obdobie 360
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno SLSP
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 00151653
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Žilinský samosprávny kraj
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 200
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, administratívne výdavky
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne