Späť

Jana Kiššová

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Jana
Priezvisko Kiššová
Titul za menom
Rodné priezvisko Kiššová
Dátum narodenia 23. 11. 1974
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Mošovského 1
PSČ 81103
Telefónne číslo
E-mail jana.kissova@strana-sas.sk
Web stránka volby.strana-sas.sk/kissova
Blog janakissova.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete Jana Kiššová na Facebooku
Niečo o mne Narodila som sa v roku 1974 v Bratislave, kde som aj vyštudovala Ekonomickú univerzitu. Do roku 2008 som pôsobila v spoločnosti Asseco Slovakia na pozícii personálnej riaditeľky. Neskôr som sa ako spolumajiteľka a konateľka spoločnosti 1. Československá personálna, spol. s r.o. venovala personálnemu poradenstvu, konzultačnej činnosti a headhuntingu. V tejto spoločnosti som ukončila svoje aktívne pôsobenie po voľbách do NR SR v roku 2010. Som zakladajúcou členkou SaS, som členkou Republikovej rady a pôsobím ako generálna manažérka strany. Od roku 2010 do 2012 som bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky. Vo voľnom čase sa venujem cestovaniu a športu.
Poznámka
29c727cafece78059401b5b8fd26d99557412a9e
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Generálny manažér
Funkčné obdobie od 3/2009
Funkčné obdobie do 3/2014
Poznámky Členka Republikovej rady, Členka Výboru pre ľudské zdroje

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno 1. Československá personálna spol. s r. o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35 776 480
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Ľubochnianska 1
Ulica Bratislava
PSČ 831 04
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 3320
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 20/2/2009
Časové obdobie do 12/1/2012
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno 1. Československá personálna spol. s r. o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35 776 480
Pracovná pozícia vo firme výkonná riaditeľka
Časové obdobie od 6/2008
Časové obdobie do 8/2010
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava III
Obec Bratislava
Ulica Ľubochnianska 1
PSČ 83104
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Asseco Slovakia
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 35760419
Pracovná pozícia vo firme Personálna riaditeľka
Časové obdobie od 6/1999
Časové obdobie do 5/2008
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Trenčianska 56/A
PSČ 82109
Poznámky V predmetnej spoločnosti som pracovala od r. 1995, pričom táto prešla zmenami: 1995 - ASSET, s.r.o. 1999 - ASSET Soft, a.s. 2005 - transformácia na Asseco Slovakia, a.s.

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Sloboda a Solidarita
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Priemyselná 8
PSČ 821 09
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita Generálny manažér
Mena
Výška honoráru
Časové obdobie od 28/3/2008
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Sloboda a Solidarita
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Priemyselná 8
PSČ 821 09
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita členka Republikovej rady
Mena
Výška honoráru
Časové obdobie od 28/3/2008
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 47952
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 40152
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 30036,26
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 20174,26
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 8610
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 29000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2007
Celková výška príjmu 47000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 68
Číslo parcely 9383/15
Číslo LV 3741
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 123.000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 123.000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Poznámky 2 garážové státia

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 40.000
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 20.000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 185.000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 165.000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 10/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 123.000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 650
Mena EUR
Obdobie mesiac
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Sofia Sitzoglou
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Grécko
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Rôzne