Späť

Milan Galanda

Základné údaje

Titul JUDr.
Meno Milan
Priezvisko Galanda
Titul za menom
Rodné priezvisko Galanda
Dátum narodenia 11. 11. 1963
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava IV
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Veternicova 12
PSČ 84105
Telefónne číslo 0905729519
E-mail jmg@slovanet.sk
Web stránka www.milangalanda.sk
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
4e748c2017dfe8b85c487e6dfcf6da8e50d040fb
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Občianska demokratická únia
Funkcia v strane člen
Funkčné obdobie od 1/1992
Funkčné obdobie do 1/1992
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec SNR 1990-1992
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do 1/1993
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) VPN - ODU
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Milan Galanda
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme slobodné povolanie - advokát
Časové obdobie od 1/2000
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Inštitút pre verejnú správu
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Ulica Schneidera Trnavského
PSČ 841 01
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Áno
Vykonávaná aktivita lektor
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 400
Časové obdobie od 1/1/2001
Časové obdobie do
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno Slovenska advokatska komora
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát
Kraj Bratislavský
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti
Účel udalosti
Štát
Mesto/Obec
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Uhradené bolo
Mena
Výška úhrady
Poznámky

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 9524
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 21800
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 1000000
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena SKK
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 49
Číslo parcely 3651/147,152
Číslo LV 3606
Rok nadobudnutia 2000
Nadobúdacia hodnota 130000
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava - Karlova Ves
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 658
Číslo parcely 540,541/1
Číslo LV 323
Rok nadobudnutia 1985
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok NULL
Odhad trhovej hodnoty 150000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina - Budatin
Poznámky + záhrada

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2011
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 10000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta KIA
Model auta Ceed
Rok výroby 2010
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2010
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 11800
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2011
Súhrn hnuteľného majetku 20000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2005
Mesiac, rok zániku 11/2010
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 200000 SK
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 20
Mena EUR
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno VUB Wűstenrot
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Grösslingová 77
PSČ 824 68
Poznámky

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe sestra
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 150
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vytvorenie a prevádzka webovej stránky, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia www.milangalanda.sk
Aktuálne k dátumu 27/5/2010
Poznámky

Rôzne