Späť

Matúš Grznár

Základné údaje

Titul
Meno Matúš
Priezvisko Grznár
Titul za menom
Rodné priezvisko Grznár
Dátum narodenia 16. 07. 1981
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava II
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Ružinov
PSČ 82102
Telefónne číslo
E-mail matusgrznar@yahoo.com
Web stránka www.matusgrznar.sk
Blog matusgrznar.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete
Niečo o mne Máme právo byť zdravo sebavedomí v krajine, v ktorej ľudia dokázali stáť tvárou v tvár proti nacizmu (1944), komunizmu ('68 a '89) i mečiarizmu (1998).
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno DELL, s.r.o
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35 848 481
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 9/2009
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 25000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 63
Číslo parcely 15677
Číslo LV 4247
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 120000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2012
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 11800
Mena EUR
Poznámky akcie
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2012
Súhrn hnuteľného majetku 11800
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 9/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 120000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 120000
Mena EUR
Obdobie 30 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Banka
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Galvaniho
PSČ 82102
Poznámky

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne