Späť

Peter Pihorňa

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Peter
Priezvisko Pihorňa
Titul za menom
Rodné priezvisko Pihorňa
Dátum narodenia 14. 05. 1981
Adresa (Kraj) Košický
Adresa (Okres) Košice I
Adresa (Obec) Košice
Adresa (Ulica a číslo) Cyklistická 15
PSČ 04001
Telefónne číslo 0902 251 466
E-mail peter.pihorna@strana-sas.sk
Web stránka www.kosice-sas.sk
Blog www.peterpihorna.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
D12e2835c3e202cc643bd222774f9a1e6bd89eb9
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane člen
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia kandidát na poslanca KSK
Funkčné obdobie od
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS, s. r. o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36595471
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát
Kraj Košický
Okres Košice I.
Obec Košice
Ulica Cyklistická 15
PSČ 04001
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 200000
Mena SKK
Percentuálny
Časové obdobie od 29/6/2006
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno JUDr. Peter Pihorňa
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Živnostník
IČO 17100011
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 4/2007
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice I.
Obec Košice
Ulica Cyklistická 15
PSČ 04001
Poznámky advokátska kancelária

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Mgr. Peter Pihorňa - správca
Sektor podnikania Verejný
Podnikateľská forma NULL
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice I.
Obec Košice
Ulica Námestie Osloboditeľov 3
PSČ 04001
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita správca
Mena EUR
Výška honoráru 350 - 1 800
Časové obdobie od 4/2/2009
Časové obdobie do
Poznámky správca konkurznej podstaty a podniku v reštrukturalizácii

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno JUDr. Peter Pihorňa
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Živnostník
IČO 17100011
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Košický
Okres Košice I.
Obec Košice
Ulica Cyklistická 15
PSČ 04001
Charakter výhody
Popis výhody mobilný telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody 100 eur mesačne
Mena
Časové obdobie od 1/4/2009
Časové obdobie do
Poznámka ide o mobilný telefón s mesačným paušalov v približne určenej výške

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 2500
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok Check_12x10

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 100000
Mena
Poznámky
Auto
Značka auta Škoda
Model auta
Rok výroby 2009
Spôsob nadobudnutia
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2009
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 530000
Mena
Typ vlastníctva
Podiel
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 13000
Poznámky Cena je približná, keďže som ho kupoval v Poľsku
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku auto, nábytok, oblečenie, šperky, peniaze v hotovosti
Mena
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb 500
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 1000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 500
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 1000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 1/6/2010
Poznámky

Rôzne