Späť

Martin Chren

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Martin
Priezvisko Chren
Titul za menom
Rodné priezvisko Chren
Dátum narodenia 17. 03. 1981
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava V
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Lenardova 16
PSČ 85101
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog chren.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete Facebook: Martin Chren
Niečo o mne Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (SaS)
Poznámka Zvolený do NR SR za stranu SaS v roku 2010. Kandidoval za poslanca Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2009 / Sloboda a solidarita (SaS).
A323fc82633d42252a7f738db3ca5c3f98b2702d
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen republikovej rady, tímlíder pre podnikateľské slobody
Funkčné obdobie od 3/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 6/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a solidarita
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky V rokoch 2010 - 2011 štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Option
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44548800
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Áno
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Ružinovská 3
PSČ 82101
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia Spoločník
Peňažný podiel 2500
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 30/12/2008
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Policy Advisory
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36830810
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava V
Obec Bratislava
Ulica Lenardova 16
PSČ 85101
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia Spoločník
Peňažný podiel 6639
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 3/10/2007
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Hayek Consulting
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35682647
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Jašíkova 6
PSČ 82103
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia Spoločník (bývalý)
Peňažný podiel 1328
Mena EUR
Percentuálny 20%
Časové obdobie od 27/4/2006
Časové obdobie do 12/8/2010
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Nadácia F. A. Hayeka Bratislava
Sektor podnikania Neziskový
Podnikateľská forma Nadácia
IČO 31784577
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava 2
Obec Bratislava
Ulica Jašíkova 6
PSČ 82103
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Ministerstvo hospodárstva SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 00686832
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Mierová 19
PSČ 827 15
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita Poradca ministra hospodárstva pre podnikateľské prostredie
Mena EUR
Výška honoráru
Časové obdobie od 22/3/2011
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS)
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 35 946 024
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Tomášikova 22
PSČ 821 02
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita Člen dozornej rady
Mena EUR
Výška honoráru
Časové obdobie od 28/12/2010
Časové obdobie do
Poznámky Funkcia vykonávaná bez honoráru alebo akýchkoľvek funkčných požitkov.
Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Európsky hospodársky a sociálny výbor
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO 0000000000
Adresa inštitúcie
Štát Belgicko
Kraj
Okres
Obec Brusel
Ulica Rue Belliard 99-101
PSČ 1001
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita Člen (radca)
Mena EUR
Výška honoráru
Časové obdobie od 1/9/2006
Časové obdobie do 7/7/2010
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 00151491
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Námestie Alexandra Dubčeka 1
PSČ 812 80
Charakter výhody
Popis výhody Notebook, poslanecký asistent, parkovacie povolenie, poslanecké kancelárie v Banskej Bystrici a v Nitre
Vyjadrenie hodnoty výhody 2000
Mena EUR
Časové obdobie od 22/3/2011
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Údaje o inštitúcii/organizátorovi/pozývateľovi
Názov/Meno Atlas Economic Research Foundation
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie/organizátora/pozývateľa
Štát
Kraj
Okres
Obec Washington, DC
Ulica
PSČ
Charakter a výška úhrady
Charakter udalosti Konferencia
Účel udalosti Prednesenie prejavu a prednášky
Štát
Mesto/Obec Washington, DC
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Uhradené bolo Cestovné náklady
Mena
Výška úhrady
Poznámky

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 85295
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 20028
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 77047,60
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 119190
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 91,59
Číslo parcely 2828
Číslo LV 1755
Rok nadobudnutia 2011
Nadobúdacia hodnota 22500
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Banská Štiavnica
Obec Banská Štiavnica
Poznámky Chalupa (víkendový byt) K bytu prislúcha spoluvlastnícky podiel na pozemkoch, na ktorých je stavba umiestnená, v pomere 9159/49858.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 120
Číslo parcely 335/1
Číslo LV 1321
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2002
Odhad trhovej hodnoty 1000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/18
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Zlaté Moravce
Obec Žitavany
Poznámky - k.ú. Opatovce - dedičstvo po otcovi - k domu prináleží i záhrada 522 m2 a dvor (vrátane zastavanej plochy) 184 m2 s rovnakým spoluvlastníckym podielom 1/18.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 68
Číslo parcely 4742
Číslo LV 2527
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 100000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/6
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava V
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 102
Číslo parcely 15568/51, 15568/52, 15568/53, 15568/54
Číslo LV 5471
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 244639
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 220000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100 %
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava V
Obec Bratislava
Poznámky Financované z hypotekárneho úveru.

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 150000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta BMW
Model auta X5
Rok výroby 2009
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 2/2010
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 62000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 100%
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 33000
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 220000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 100%
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 244639
Mena
Výška práva alebo záväzku 244639
Mena EUR
Obdobie 30 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Tatrabanka, a. s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky Hypotekárny úver.

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno MS REAL, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 577 685
Časové obdobie od 22/3/2011
Časové obdobie do
Suma 250
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Banská Bystrica
Obec Banská Bystrica
Ulica Janka Kráľa 1
PSČ
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky
Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Boris Hinca, Miroslav Hinca, Oľga Hincová
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 00000000
Časové obdobie od 22/3/2011
Časové obdobie do
Suma 220
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Nitra
Obec Nitra
Ulica Podzámska 43
PSČ 949 01
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Charakter a miesto stretnutie a výška úhrady
Charakter stretnutia viacnásobné pracovné stretnutia, obed, večera
Účel stretnutia členstvo strany SaS v ELDR
Štát Belgicko
Mesto/obec Brusel
Časové obdobie od 1/3/2009
Časové obdobie do
Hradené bolo cestovné výdavky na kongres ELDR v Barcelone
Výška úhrady 0
Mena EUR
Údaje o osobe alebo inštitúcii
Názov/meno (ELDR)
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO -
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Titul
Meno Predstavitelia
Priezvisko Európskej liberálno demokratickej a reformnej strany
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Belgicko
Kraj
Okres
Obec Brusel
Ulica 31 rue Montoyerstraat
PSČ 1000
Poznámky

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe sestra
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe matka
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena EUR
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe spoločník v dvoch spoločnostiach
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul RNDr.
Meno Ivona
Priezvisko Holzerová
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Check_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe Spoločník v spoločnosti s. r. o.
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul Ing.
Meno Ivan
Priezvisko Švejna
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Check_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe Spoločník v spoločnosti s. r. o.
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul PhDr., CSc.
Meno Ján
Priezvisko Oravec
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Check_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky
Vzťah k osobe
Vzťah k osobe Spoločník v spoločnosti s. r. o.
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul Ing.
Meno Matúš
Priezvisko Pošvanc
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Check_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka Kandidát č. 12 na kandidátke č. 6 (SaS)
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2005
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Hnutie Vpred
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka Nezavisly kandidat na kandidatke hnutia VPRED.

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky cca.20000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, reklama na internete, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, odmeny pre brigádnikov, mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 26/5/2010
Poznámky

Rôzne

Rôzne
Obsah Nie som tichým spoločníkom v žiadnej firme, ani tichým vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti.