Späť

Milan Laurenčík

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Milan
Priezvisko Laurenčík
Titul za menom
Rodné priezvisko Laurenčík
Dátum narodenia 23. 09. 1958
Adresa (Kraj) Žilinský
Adresa (Okres) Žilina
Adresa (Obec) Terchová
Adresa (Ulica a číslo) Za mlynom 1274/5
PSČ 01306
Telefónne číslo 0903941044
E-mail milan.laurencik@strana-sas.sk
Web stránka www.milan.laurencik.sk
Blog
IM
Sociálne siete facebook
Niečo o mne
Poznámka
004789cf3f0fd7747cc0c41f316fcf34b4f3effa
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane člen
Funkčné obdobie od 9/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva Terchová
Funkčné obdobie od 1/2007
Funkčné obdobie do 12/2010
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) nezávisly kandidát na kandidátke KDH
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno KODAS Žilina, s.r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36395609
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica Kamenná 3
PSČ 01001
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 1095
Mena EUR
Percentuálny 9%
Časové obdobie od 7/12/2000
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno KODAS v.o.s.
Podnikateľská forma Verejná obchodná spoločnosť
IČO 00633241
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica Kamenná 3
PSČ 01001
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 2402
Mena EUR
Percentuálny 9%
Časové obdobie od 20/2/1991
Časové obdobie do 31/12/2011
Poznámky firma bola zrušená

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Marta Bešková
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Štát
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Ulica Vansovej 4/40
PSČ 01008
Charakter a výška sponzorstva, daru alebo grantu
Charakter a výška sponzorstva, daru alebo grantu pozemok
Účel podpory bez účelu
Dátum 15/5/2009
Mena
Hodnota sponzorstva, daru alebo grantu
Poznámky
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Viktor a Štefánia Krištofík
Sektor podnikania
Podnikateľská forma
IČO
Adresa
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Štát
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Ulica Pod Rovňami 76
PSČ 01306
Charakter a výška sponzorstva, daru alebo grantu
Charakter a výška sponzorstva, daru alebo grantu dar
Účel podpory pozemok pod stavbu rodinného domu
Dátum 1/1/1990
Mena
Hodnota sponzorstva, daru alebo grantu
Poznámky

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2011
Celková výška príjmu 46727
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 42912
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 31660
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 21499
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 16096
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 299
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2008
Celková výška príjmu 441620
Mena SKK
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 10400
Mena SKK
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 70
Číslo parcely 8063
Číslo LV 5777
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 50000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 47000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Žilina
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 5842
Číslo parcely 15763
Číslo LV 7370
Rok nadobudnutia 2009
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 2000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky pozemok na územi Národného parku
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 167
Číslo parcely 1035,1036,1037
Číslo LV 3328
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 1670
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné pozemky
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 2615
Číslo parcely 15745
Číslo LV 7371
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 8716
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky pozemok na územi Národneho parku Mala Fatra bez možnosti využitia pre osobné účely
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 78
Číslo parcely 1035
Číslo LV 3328
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 83333
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Lesný pozemok
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 32535
Číslo parcely 15771/1
Číslo LV 7105
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 5000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 42/900
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky pozemok leží v Národnom parku Malá Fatra a je v užívaní Lesov SR
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 234
Číslo parcely 1036,1038
Číslo LV 3328
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 2340
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 115
Číslo parcely 1041
Číslo LV 3169
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 1150
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky 1/4 pozemku je dedičstvo a 1/4 pozemku je dar od sestry
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 130
Číslo parcely 35/3
Číslo LV 7606
Rok nadobudnutia 1996
Nadobúdacia hodnota 2000000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 150000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 568
Číslo parcely 35/2, 35/3
Číslo LV 3035
Rok nadobudnutia 1989
Nadobúdacia hodnota 0
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 10000
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 50000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 80000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Obecný úrad Terchová
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od 1/10/2010
Časové obdobie do
Suma 16
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Žilina
Obec Terchová
Ulica Sv. Cyrila a Metóda
PSČ 01306
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky
Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno BSa RS, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44493959
Časové obdobie od 1/8/2010
Časové obdobie do
Suma 580
Mena EUR
Za obdobie Štvrťrok
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Dolný Kubín
Obec Dolný Kubín
Ulica Samuela Nováka č. 1572
PSČ 02601
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky
Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno StMC., s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 381 110
Časové obdobie od 1/8/2010
Časové obdobie do
Suma 349,04
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Žilinský
Okres Martin
Obec Martin
Ulica M. R. Štefánika 48
PSČ 036 01
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Terchová
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 400
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, reklama na internete, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky
Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 600
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 100
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia spracovanie www stranky
Výška výdavkov na kampaň 700
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vytvorenie a prevádzka webovej stránky, reklama na internete, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 26/5/2010
Poznámky

Rôzne