Späť

Daniel Krajcer

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Daniel
Priezvisko Krajcer
Titul za menom
Rodné priezvisko Krajcer
Dátum narodenia 19. 09. 1969
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Jaseňová 10
PSČ 81104
Telefónne číslo
E-mail daniel.krajcer@strana-sas.sk
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete facebook: daniel krajcer
Niečo o mne Absolvent PF UK, 1994-1996 Slovenský rozhlas, 1996-2006 TV Markíza, 2006-2010 TV JOJ
Poznámka
Bd3f540d20ae791125c3d82df22c0a270e3738db
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Člen Republikovej rady
Funkčné obdobie od 3/2011
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia člen vlády SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno GASTRODOM, s.r.o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44 451 521
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Levice
Obec Šahy
Ulica Petofiho 1
PSČ 93 601
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 2 656
Mena EUR
Percentuálny 40%
Časové obdobie od 16/10/2008
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno KLOSTER s.r.o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35 936 819
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Jaseňová 10
PSČ 811 04
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 6 639
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 21/5/2005
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno GOLDREX, spol. s.r.o.
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 551 198
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Levice
Obec Šahy
Ulica Nemocničná 39/1214
PSČ 93 601
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 10 813
Mena EUR
Percentuálny 76%
Časové obdobie od 3/2/2003
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO 001 621 85
Pracovná pozícia vo firme Minister kultúry
Časové obdobie od 7/2010
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Námestie SNP č. 33
PSČ 813 31
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Ministerstvo kultúry SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Nám. SNP č. 33
PSČ 813 31
Charakter výhody
Popis výhody mobilný telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody -
Mena EUR
Časové obdobie od 8/7/2010
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Pribinova
PSČ 812 72
Charakter výhody
Popis výhody ochrana a motorové vozidlo
Vyjadrenie hodnoty výhody -
Mena EUR
Časové obdobie od 8/7/2010
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 34 191
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 16 644
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 3 717
Číslo parcely 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577/1
Číslo LV 2259
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 33 000
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 33 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Banskobystrický
Okres Žarnovica
Obec Horné Hámre
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Vinica
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 2086
Číslo parcely 2748, 2749, 2750,
Číslo LV 254
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 165 970
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 330 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava IV
Obec Bratislava
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 46 478
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Toyota
Model auta Corolla
Rok výroby 2007
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 1/2007
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 17 260,84
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 61 882
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2010
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 128 850
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 128 850
Mena EUR
Obdobie 10 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno GASTRODOM s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44 451 521
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Nitriansky
Okres Levice
Obec Šahy
Ulica Petofiho 1
PSČ 936 01
Poznámky Poskytnutá pôžička firme
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 36 500
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 36 500
Mena EUR
Obdobie 10 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno KLOSTER s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 35 936 819
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Jaseňová 10
PSČ 811 04
Poznámky poskytnutá pôžička firme
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 8/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 99 581,756 €
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 1 163
Mena EUR
Obdobie mesiac
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno ČSOB
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Nám. SNP 29
PSČ 815 63
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne

Rôzne
Obsah Majetkové pomery manželky: Meno: Michaela Krajcerová Popis nehnuteľnosti: Byt Forma nadobudnutia: Darovanie Rok nadobudnutia: 2008 Podiel: 1/1 Číslo parcely: 4795/1. 4795/2, 8838 Číslo LV: 3269 Výmera: 3-izbový byt Umiestenie nehnuteľnosti- Štát: Slovensko Kraj: Slovensko Okres: Bratislava Obec: Bratislava -Popis nehnuteľnosti: Garáž Forma nadobudnutia: Darovanie rok nadobudnutia: 2008 Podiel: 1/1 Číslo parcely: 4795/17 Číslo LV: 7651 Umiestenie nehnuteľnosti- Štát: Slovensko Kraj: Slovensko Okres: Bratislava Obec: Bratislava