Späť

Natália Blahová

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Natália
Priezvisko Blahová
Titul za menom
Rodné priezvisko Kániková
Dátum narodenia 19. 02. 1974
Adresa (Kraj) Trnavský
Adresa (Okres) Trnava
Adresa (Obec) Zavar
Adresa (Ulica a číslo) Vetrová 11
PSČ 919 26
Telefónne číslo
E-mail natalia.blahova@anr.sk
Web stránka
Blog nataliablahova.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete http://facebook.com/nblahova
Niečo o mne Pracuje ako sociálna poradkyňa špecializovaná na právne a administratívne poradenstvo, na zastupovanie klientov a legislatívu. Poradenskú činnosť vykonáva pre Asociáciu náhradných rodín. Po parlamentných voľbách 2010 bola zvolená za poslankyňu NR SR, bola podpredsedníčkou výboru pre sociálne veci a externou poradkyňou ministra práce sociálnych vecí a rodiny pre oblasť rodinnej politiky.
Poznámka
884c5a44dacc34945d7d31859aa1024fcdc8d821
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Okresný predseda
Funkčné obdobie od 11/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Sloboda a Solidarita
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Asociácia náhradných rodín
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma občianske združenie
IČO 36064483
Pracovná pozícia vo firme sociálna poradkyňa
Časové obdobie od 1/2006
Časové obdobie do 7/2014
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Grosslingova 67
PSČ 81109
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 3300
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 42.876
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 42.876
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 300
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1063
Číslo parcely 290/1
Číslo LV 2585
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 2160 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Trnava
Obec Zavar
Poznámky Nadobúdacia hodnota domu a prislúchajúcej záhrady bola spolu 2 160 000 Sk
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 100
Číslo parcely 290/75
Číslo LV 2585
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 2 160 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Trnava
Obec Zavar
Poznámky Nadobúdacia cena domu a prislúchajúcej záhrady bola spolu 2 160 000 Sk.

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 10.000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Opel
Model auta Vivaro
Rok výroby 2012
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 7/2013
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 17.100
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Auto
Značka auta Ford
Model auta Fiesta
Rok výroby 1997
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 8/2007
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 100.000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 34.100
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 21.000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 3/2006
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 39.832
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 360 mesačne
Mena EUR
Obdobie 15 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Všeobecná úverová banka, a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava 1
Ulica Mlynské Nivy 1
PSČ 829 90
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do Európskeho parlamentu
Mesiac, rok 5/2013
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec Európskeho parlamentu
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do Európskeho parlamentu
Mesiac, rok 5/2013
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 120
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 0
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 150
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov reklama na internete, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 16/5/2014
Poznámky
Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 500
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 0
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 500
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov reklama na internete, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia www.strana-sas.sk/financovanie-strany/28
Aktuálne k dátumu 16/1/2011
Poznámky
Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 200
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 200
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov reklama na internete, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, administratívne výdavky
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 25/5/2010
Poznámky

Rôzne