Späť

Martin Fecko

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Martin
Priezvisko Fecko
Titul za menom
Rodné priezvisko Fecko
Dátum narodenia 08. 10. 1962
Adresa (Kraj) Prešovský
Adresa (Okres) Prešov
Adresa (Obec) Prešov - Nižná Šebastová
Adresa (Ulica a číslo) Potočná 27
PSČ 080 06
Telefónne číslo
E-mail martin.fecko@obycajniludia.sk
Web stránka www.obycajniludia.sk
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 3/2012
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Člen poslaneckého klubu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS - Obyčajní ľudia
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky Od 11.11.2011 bez príslušnosti k akémukoľvek klubu. Nezávislý.

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Ing. Fecko Martin
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 6210086542
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov - Nižná Šebastová
Ulica Fintická 57
PSČ 080 06
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel 0
Mena SKK
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 23/6/1992
Časové obdobie do 4/10/1993
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Ing. Fecko Martin
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 6210086542
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov - Nižná Šebastová
Ulica Fintická 57
PSČ 080 06
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel 0
Mena SKK
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 23/6/1992
Časové obdobie do 4/10/1993
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Krajský pozemkový úrad
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme radca
Časové obdobie od 2/2004
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov
Ulica Masarykova
PSČ 080 01
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 16 102
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Lesný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 46245
Číslo parcely 560, 568/29, 568/30
Číslo LV 870
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 6000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/370
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Terňa
Poznámky Urbár
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 12250
Číslo parcely 262/4, 265/1, 265/7, 265/12, 131, 265/4, 265/10
Číslo LV 692,689,746,690
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 0
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/18, 4/144
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Sabinov
Obec Červenica pri Sabinove
Poznámky Pozemky vrátené otcovi v reštitučnom konaní. Sú na hospodárskom dvore.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 2190
Číslo parcely 917/1
Číslo LV 424
Rok nadobudnutia 2010
Nadobúdacia hodnota 50 600
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Kežmarok
Obec Rakúsy
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 9230
Číslo parcely 434/2, 190/2
Číslo LV 643
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 70 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Terňa
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 18945
Číslo parcely 134/1, 134/2
Číslo LV 232
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 90 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Babin Potok
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Lesný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 14288
Číslo parcely 559
Číslo LV 869
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 50 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Terňa
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Lesný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 103048
Číslo parcely 486/3
Číslo LV 1065
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 150 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Terňa
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné pozemky
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1680
Číslo parcely 1271/1
Číslo LV 1922
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Ľubotice
Poznámky Pozemok v areáli bývalého Štátneho majetku Prešov
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Lesný pozemok
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 258615
Číslo parcely 399
Číslo LV 451
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 8/238
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Podhradík
Poznámky Urbár.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1898
Číslo parcely 285/1, 285/2
Číslo LV 2345
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2006
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 8/238
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Nižná Šebastová
Poznámky Urbár.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Lesný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1780
Číslo parcely 1945, 1950,
Číslo LV 701
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 6000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 5/32
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Poprad
Obec Tatranská Lomnica
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 14948
Číslo parcely 592/5, 532/2, 532/3
Číslo LV 1154
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 90 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Terňa
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 547416
Číslo parcely 565/1, 562
Číslo LV 870, 1014
Rok nadobudnutia 2005
Nadobúdacia hodnota 4000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/370
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Terňa
Poznámky Urbár.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 34032
Číslo parcely 1184, 51, 52, 55, 1272, 464/1, 466/2, 1625/2, 1626/2, 902/3, 903, 918/3, 919, 278/2, 279, 122/1, 122/2, 440/1 - 440/5
Číslo LV 172, 223, 427, 424, 423, 426, 470, 425
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 40 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 3/16, 5/8, 1/8, 1/2, 11/16, 3/16
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Kežmarok
Obec Rakúsy
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia iné
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 5100
Číslo parcely 2836,2837,825/3
Číslo LV 2198,2240,
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 50 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1, 254/1920
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Nižná Šebastová
Poznámky Nadobudnutie aj kúpou aj reštitučnou náhradou.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Lesný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 831
Číslo parcely 1624/2
Číslo LV 227
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 3000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 5/8
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Kežmarok
Obec Rakúsy
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 17137
Číslo parcely 1946, 1947, 1948, 1949, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 952/1, 952/2, 953/1, 953/2, 124/2, 465/1, 665/1, 665/2, 467/2, 467/3, 467/5, 467/6, 53, 54, 1271, 1706/1, 467/7, 467/8
Číslo LV 314, 518, 226, 471, 425, 470, 423
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 40 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 5/64, 3/128, 7/8, 1/128, 11/16, 5/8, 5/16
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Kežmarok
Obec Rakúsy
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné pozemky
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 2054
Číslo parcely 1264
Číslo LV 2264
Rok nadobudnutia 2002
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Ľubotice
Poznámky Pozemok v areáli bývalého Štátneho majetku Prešov.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti iné
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 36846
Číslo parcely 731/1, 731/2, 712/25, 714/19, 716/79, 584/1, 587/6, 587/7
Číslo LV 612, 448, 655
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 2/12
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Sabinov
Obec Červenica pri Sabinove
Poznámky Ide o ostatné pozemky vrátené otcovi v reštitučnom konaní.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 71268
Číslo parcely 709/3, 716/3, 717, 718/1, 718/2, 720, 583/4, 583/5, 583/8, 587/2, 587/3
Číslo LV 611,655
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 112/720, 2/12
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Sabinov
Obec Červenica pri Sabinove
Poznámky Vrátené v reštitúcii otcovi.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné pozemky
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 12250
Číslo parcely 262/4, 265/1, 265/7, 265/12, 131, 265/4, 265/10
Číslo LV 692,689,746,690
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 0
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/18, 4/144
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Sabinov
Obec Č
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Iné stavby
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 1154
Číslo parcely 265/4, 265/7, 265/10, 131
Číslo LV 689, 690
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 0
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/18, 4/144
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Sabinov
Obec Červenica pri Sabinove
Poznámky Pôvodné hospodárske budovy vrátené otcovi v reštitučnom konaní.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 2500
Číslo parcely 716/13, 716/14, 716/16 - 716/33, 716/35 - 716/38, 716/70, 716/71, 718/20, 718/42, 718/43, 716/73 - 716/78, 584/10, 587/10, 704/49, 707/19
Číslo LV 611, 447, 655, 656, 448,
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 0
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 2/12, 112/720,
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Sabinov
Obec Červenica pri Sabinove
Poznámky Pozemky vrátené v reštitúcii otcovi.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 23612
Číslo parcely 3584/20
Číslo LV 2617
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/3
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Solivar
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia iné
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 118
Číslo parcely 2518
Číslo LV 918
Rok nadobudnutia 1990
Nadobúdacia hodnota 350 000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 100 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Nižná Šebastová
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Stavebný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 118
Číslo parcely 2518
Číslo LV 918
Rok nadobudnutia 1982
Nadobúdacia hodnota 1180
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Nižná šebastová
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 480
Číslo parcely 2519
Číslo LV 918
Rok nadobudnutia 1982
Nadobúdacia hodnota 4800
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Nižná Šebastová
Poznámky Výlučné vlastníctvo nepolitika

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 5350
Mena EUR
Poznámky odhad
Auto
Značka auta Renault
Model auta Megane
Rok výroby 2002
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 11/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 110 000
Mena SKK
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 83 248
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 9000
Mena EUR
Poznámky odhad

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 5/2007
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 150 000
Mena
Výška práva alebo záväzku 4036
Mena SKK
Obdobie mesiac
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Cetelem Slovensko
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Evanjelické biskupstvo, T-com
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od 1/10/2013
Časové obdobie do
Suma 280
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov
Ulica Hlavná 137
PSČ 08001
Kontaktný údaj Tel. 051/7723026, asistent Radomir Kizek
Iné
Poznámky
Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Evanjelické biskupstvo Reuter T - com
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od 1/1/2013
Časové obdobie do 1/10/2013
Suma 380
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov
Ulica Hlavná 137
PSČ 08001
Kontaktný údaj Tel. 051/7723026, Radomír Kizek - asistent
Iné
Poznámky
Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Evanjelické biskupstvo, Ikaro, Reuter, T-com
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Časové obdobie od 1/8/2010
Časové obdobie do
Suma 700
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov
Ulica Hlavná 137
PSČ 080 01
Kontaktný údaj 051/7723026
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka Kandidujem za nezávislé občianske hnutie Obyčajní ľudia

Financovanie kampane

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne