Späť

Erika Jurinová

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Erika
Priezvisko Jurinová
Titul za menom
Rodné priezvisko Kajanová
Dátum narodenia 31. 08. 1971
Adresa (Kraj) Žilinský
Adresa (Okres) Tvrdošín
Adresa (Obec) Nižná
Adresa (Ulica a číslo) Vintiška 80
PSČ 02743
Telefónne číslo
E-mail erika.jurinova@obycajniludia.sk
Web stránka www.obycajniludia.sk
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS / Obyčajní ľudia
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno regionPRESS, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36252417
Pracovná pozícia vo firme vedúca redakcie
Časové obdobie od 1/2006
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Trnava
Obec Trnava
Ulica Študentská 2
PSČ 91701
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno regionPRESS, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36252417
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Trnava
Obec Trnava
Ulica Študentská
PSČ 91701
Charakter výhody
Popis výhody Mobilný telefón
Vyjadrenie hodnoty výhody 30
Mena EUR
Časové obdobie od 1/1/2006
Časové obdobie do
Poznámka mesačne. Všetky hovory, SMS, MMS, nad rámec paušálu si platím
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno regionPRESS, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma organizačná zložka podniku
IČO 36252417
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Trnava
Obec Trnava
Ulica Študentská
PSČ 91701
Charakter výhody
Popis výhody služobné auto
Vyjadrenie hodnoty výhody 20
Mena EUR
Časové obdobie od 1/1/2006
Časové obdobie do
Poznámka mesačne.Pri využití auta na súkromné účely platím PHM

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 30690
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 21333
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 19000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok Check_12x10

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 15000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Hyundai
Model auta ix 35
Rok výroby 2010
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 3/2011
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 25 000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 300
Poznámky
Auto
Značka auta Opel
Model auta Zafira
Rok výroby 2003
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 6/2007
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 11000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 125000
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 20000
Mena EUR
Poznámky odhad

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 6/2004
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 27000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 285
Mena EUR
Obdobie mesiac
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Slovenská sporiteľňa
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka kandidujem za nezavislé občianske hnutie Obycajni ludia

Financovanie kampane

Neuvádzam Check_12x10

Rôzne