Späť

Jozef Kollár

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Jozef
Priezvisko Kollár
Titul za menom PhD
Rodné priezvisko Kollár
Dátum narodenia 06. 08. 1961
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava I
Adresa (Obec) BA
Adresa (Ulica a číslo) BA
PSČ BA
Telefónne číslo
E-mail kollar.jozef@gmail.com
Web stránka www.jozefkollar.sk
Blog kollar.blog.sme.sk/ http://moje.hnonline.sk/blog/54
IM
Sociálne siete http://www.facebook.com/jozefkollar.eu http://twitter.com/jozefkollar
Niečo o mne Jozef Kollár je podpredseda hnutia NOVA, poslanec NR SR, podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet, vedúci Stálej delegácie NR SR pri OECD v Paríži. Je vlastníkom spoločnosti JK Advisory. V rokoch 2000-2006 pôsobil ako predseda predstavenstva Volksbank Slovensko, ktorú v roku 1991 spoluzakladal. V roku 1992 viedol tím pre prípravu Zákona o Národnej banke Slovenska. Bol členom poradného tímu ministra financií pre rozdelenie federálnej meny. Absolvoval aj postgraduálne štúdium bankovníctva na univerzitách USA (University of Wisconsin, Madison a Oklahoma City University) a v Japonsku. Ovláda anglický a nemecký jazyk. Je zakladajúcim členom strany Sloboda a Solidarita.
Poznámka Kandidát č.1 do EP vo voľbách dňa 24. mája 2014
Bead727a1337d924d05490a0bb0791511b109796
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) NOVA
Funkcia v strane Podpredseda
Funkčné obdobie od 5/2013
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 6/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu NOVA
Poznámky - podpredseda Výboru NRSR pre financie a rozpočet - člen Výboru NR SR pre európske záležitosti - vedúci Stálej delegácie NR SR pri OECD v Paríži

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno JK Advisory
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44203535
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec BA
Ulica BA
PSČ BA
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel 6639
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 14/6/2008
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno JK Advisory
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44203535
Pracovná pozícia vo firme
Časové obdobie od 6/2008
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec BA
Ulica BA
PSČ BA
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno JK Advosiry
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44203535
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec BA
Ulica BA
PSČ BA
Charakter výhody
Popis výhody osobný automobil
Vyjadrenie hodnoty výhody 40000
Mena EUR
Časové obdobie od 14/6/2008
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno JK Advisory
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44203535
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec BA
Ulica BA
PSČ BA
Charakter výhody
Popis výhody osobný automobil
Vyjadrenie hodnoty výhody 50.000
Mena EUR
Časové obdobie od 14/6/2008
Časové obdobie do
Poznámka

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 90000
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 155
Číslo parcely 2648
Číslo LV 8024
Rok nadobudnutia 2004
Nadobúdacia hodnota 310000
Mena EUR
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 330
Číslo parcely 1335/3, 1335/4, 1335/9, 1335/10
Číslo LV 1345
Rok nadobudnutia 1995
Nadobúdacia hodnota 200000
Mena EUR
Rok ---------
Odhad trhovej hodnoty
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Pezinok
Obec PK
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 320000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 500000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 6/2008
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 41000
Mena
Výška práva alebo záväzku 1/1
Mena EUR
Obdobie 2009
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno JK Advisory
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec BA
Ulica BA
PSČ BA
Poznámky dividendy
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 6/2004
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 216000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 160000
Mena EUR
Obdobie 2009
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno VOLKSBANK Slovensko
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Poznámky

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Neuvádzam Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do Európskeho parlamentu
Mesiac, rok 5/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec Európskeho parlamentu
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu NOVA
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 300
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., iné
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 26/5/2010
Poznámky

Rôzne