Späť

Bela Bugar

Základné údaje

Titul Ing
Meno Bela
Priezvisko Bugar
Titul za menom
Rodné priezvisko Bugar
Dátum narodenia 07. 07. 1958
Adresa (Kraj) Trnavský
Adresa (Okres) Dunajská Streda
Adresa (Obec) Samorin
Adresa (Ulica a číslo) Pomlejska 20
PSČ 931 01
Telefónne číslo
E-mail
Web stránka
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Photo-placeholder
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) MOST - HÍD
Funkcia v strane Predseda
Funkčné obdobie od 6/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky do roku 1998 predseda MKDH v obdobi 1998 - 2007 predseda SMK

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 3/2012
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Most-Hid
Člen poslaneckého klubu MOST - HÍD
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 6/2010
Funkčné obdobie do 3/2012
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) Most-Hid
Člen poslaneckého klubu MOST - HÍD
Poznámky od 1990 do 1992 poslanec FZ CSR od 1992 az po sucasnost poslanec NRSR

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Parcus a.s.
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 35 850 680
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Panenska 13
PSČ 811 03
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia majitel
Peňažný podiel 497 908,78
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 14/11/2007
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno BB&G
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 2022436878
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Samorin
Ulica Pomlejska 20
PSČ 931 01
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia majitel
Peňažný podiel 6633,8
Mena EUR
Percentuálny 75%
Časové obdobie od 30/8/2007
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno BB&G sro
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 2022436878
Pracovná pozícia vo firme zamestnanec
Časové obdobie od 1/2010
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Samorin
Ulica Pomlejska 20
PSČ 931 01
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno BB&G
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 2022436878
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Samorin
Ulica Pomlejska 20
PSČ 931 01
Charakter výhody
Popis výhody plat
Vyjadrenie hodnoty výhody 796
Mena EUR
Časové obdobie od 1/8/2008
Časové obdobie do
Poznámka
Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno BB&G
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 2022436878
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Samorin
Ulica Pomlejska 20
PSČ 931 01
Charakter výhody
Popis výhody sluzobne auto
Vyjadrenie hodnoty výhody cca 40 000 bez DPH
Mena EUR
Časové obdobie od 1/8/2008
Časové obdobie do
Poznámka vymena auta dna 8.10.2012

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 25 152,80
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 24 328,90
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1 897 , 1 425
Číslo parcely 1329 , 1334/11
Číslo LV 1125
Rok nadobudnutia 2013
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty 42,27
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 8/216
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Vrakun
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 11 498, 6 706
Číslo parcely 1330/1 , 1331/1
Číslo LV 1185
Rok nadobudnutia 2013
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2013
Odhad trhovej hodnoty 407,88
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/6
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Vrakun
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1766 , 2496
Číslo parcely 549/3 , 712/6
Číslo LV 1361
Rok nadobudnutia 2013
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty 95,49
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/6
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Vrakun
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 6580
Číslo parcely 134/2
Číslo LV 152
Rok nadobudnutia 2013
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty 663,98
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/3
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Macov
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 41852
Číslo parcely 286/2
Číslo LV 850
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 25255,6
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Kvetoslavov
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Orná pôda
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 7200
Číslo parcely 1008/4
Číslo LV 1790
Rok nadobudnutia 2000
Nadobúdacia hodnota cca 1500
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/16
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Samorin
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Záhrada
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 300
Číslo parcely 1223/3
Číslo LV 2167
Rok nadobudnutia 1999
Nadobúdacia hodnota 1000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Samorin
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2014
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 662 000
Mena EUR
Poznámky cca 36 000 eur dedicstvo po matke ( hotovost, predaj bytu v Samorine) vykuoenie 1,6ha poln. pozemku spolocnostou NDS - za 528 000 eur
Auto
Značka auta BMW
Model auta 320d
Rok výroby 2005
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 9/2005
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 44500
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2014
Súhrn hnuteľného majetku cca 730 000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku fyzická osoba
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 3/2006
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 300
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 300
Mena EUR
Obdobie 2011
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Bela Bugar
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trnavský
Okres Dunajská Streda
Obec Samorin
Ulica Pomlejska 20
PSČ 931 01
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Neuvádzam Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu MOST - HÍD
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Nemám / nemal som kampaň Check_12x10

Rôzne