Späť

Andrej Kiska

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Andrej
Priezvisko Kiska
Titul za menom
Rodné priezvisko Kiska
Dátum narodenia 02. 02. 1963
Adresa (Kraj) Prešovský
Adresa (Okres) Poprad
Adresa (Obec) Poprad
Adresa (Ulica a číslo) Karpatská 3256/15
PSČ 05801
Telefónne číslo
E-mail kontakt@andrejkiska.sk
Web stránka andrejkiska.sk
Blog kiska.blog.sme.sk
IM
Sociálne siete https://www.facebook.com/AndrejKiska
Niečo o mne Kandidujem na prezidenta Slovenskej republiky ako nezávislý, nestranícky kandidát. Roky som podnikal. Založil som spoločnosti Triangel a Quatro, vytvoril pracovné miesta pre tisíce ľudí a stretával sa denne so zlyhávaním štátu. Ale až práca v Dobrom Anjelovi mi naplno ukázala, koľko je nespravodlivosti a krívd. Charita však má svoje limity. Ak ma v mojej snahe podporia dobrí ľudia našej krajiny, verím, že dokážeme spolu zmeniť našu spoločnosť k lepšiemu.
Poznámka
B6ab0489d7d3992bcd11239447fb3230a2e99792
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Finančná Hitparáda
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44 502 745
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Poprad
Obec Poprad
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia konateľ
Peňažný podiel 9 958,175663
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 10/10/2009
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno 42 Financial Services
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 28492722
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Česko
Kraj
Okres
Obec Praha
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia akcionár
Peňažný podiel 20 000 000
Mena CZK
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 28/11/2008
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno TGI Money
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO 26878321
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Česko
Kraj
Okres
Obec Ostrava
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia akcionár
Peňažný podiel 700 000
Mena CZK
Percentuálny 33%
Časové obdobie od 21/12/2005
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno KTAG
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31 686 575
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Poprad
Obec Poprad
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia Konateľ
Peňažný podiel 3320
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 30/11/2004
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno Real - KP
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36 453 200
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Poprad
Obec Poprad
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 66 000
Mena SKK
Percentuálny 33%
Časové obdobie od 29/11/1999
Časové obdobie do
Poznámky Firma je neaktívna

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno KTAG
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31 686 575
Pracovná pozícia vo firme manažér
Časové obdobie od 8/2007
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Poprad
Obec Poprad
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2012
Celková výška príjmu 708 807
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob nadobudnutia Dar
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) 592
Číslo parcely 2752
Číslo LV 2985
Rok nadobudnutia 2004
Nadobúdacia hodnota 0
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Poprad
Obec Poprad
Poznámky Pozemok vrátený v reštitúcii otcovi A. Kisku, pôvodne na ňom stál rodičovský dom A. Kisku, prevedený do vlastníctva A. Kisku a jeho brata.
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia iné
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 593
Číslo parcely 1769
Číslo LV 684
Rok nadobudnutia 2004
Nadobúdacia hodnota 120000
Mena EUR
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva iné
Podiel 0
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Poprad
Obec Poprad
Poznámky Rodinný dom, v ktorom žijú, vo vlastníctve manželky.

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2013
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 5 900 000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2013
Súhrn hnuteľného majetku 6 100 000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe brat
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľba prezidenta SR
Mesiac, rok 3/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje prezident
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu nezávislý, nestranícky kandidát
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľba prezidenta SR
Mesiac, rok 3/2014
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 350 000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 0
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia 0
Výška výdavkov na kampaň 350 000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vytvorenie a prevádzka webovej stránky, reklama na internete, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., odmeny pre brigádnikov, mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, administratívne výdavky, výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 28/2/2014
Poznámky

Rôzne