Späť

Pavol Hladký

Základné údaje

Titul Mgr.
Meno Pavol
Priezvisko Hladký
Titul za menom
Rodné priezvisko Hladký
Dátum narodenia 07. 11. 1964
Adresa (Kraj) Trenčiansky
Adresa (Okres) Považská Bystrica
Adresa (Obec) Považská Bystrica
Adresa (Ulica a číslo) Štúrova 42/17
PSČ 01701
Telefónne číslo
E-mail phladky@adip.sk
Web stránka
Blog pavolhladky.blog.sme.sk/
IM
Sociálne siete facebook
Niečo o mne poslanec NR SR, podpredseda výboru pre obranu a bezpečnosť
Poznámka
F2cec73ea16f8a2737e7e488ff22a849d9dc8d7b
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane člen Republikovej rady
Funkčné obdobie od 9/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky
Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Sloboda a Solidarita
Funkcia v strane Regionálny predseda
Funkčné obdobie od 4/2009
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec NR SR
Funkčné obdobie od 7/2010
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SaS
Člen poslaneckého klubu Sloboda a Solidarita
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno Q - METAL, s.r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44321848
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Centrum 29/34
PSČ 01701
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia majiteľ
Peňažný podiel 7000
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 10/9/2008
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno ADIP, s.r.o.
Podnikateľská forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 31609295
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Kuzmányho 903
PSČ 01701
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spolumajiteľ
Peňažný podiel 120000
Mena SKK
Percentuálny 45%
Časové obdobie od 3/10/1995
Časové obdobie do
Poznámky Spoločnosť dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť
Údaje o firme
Názov/Meno Pavol Hladký - ADIP
Podnikateľská forma Živnostník
IČO 32899807
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Centrum 29/34
PSČ 01701
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia majiteľ
Peňažný podiel 0
Mena SKK
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 8/9/1992
Časové obdobie do 6/1/2011
Poznámky Živnosť v januári 2011 ukončená.

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno NR SR
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Pracovná pozícia vo firme poslanec
Časové obdobie od 7/2010
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Námestie A. Dubčeka 1
PSČ 812 80
Poznámky
Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Q - METAL s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 44321848
Pracovná pozícia vo firme konateľ
Časové obdobie od 1/2010
Časové obdobie do 8/2010
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica
PSČ
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Údaje o inštitúcii
Názov/Meno Prvá Považská Bio-Energetická Agentúra
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma občianske združenie
IČO 36128635
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Centrum 29/34
PSČ 01701
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita predseda
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 400
Časové obdobie od 15/3/2002
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o inštitúcii
Názov/Meno IH TRADING s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36302503
Adresa inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Športovcov 2112
PSČ 01701
Informácie o aktivite
Honorovaná aktivita Nie
Vykonávaná aktivita konateľ
Mena EUR
Výška honoráru 0 - 400
Časové obdobie od 30/1/1998
Časové obdobie do 2/8/2010
Poznámky

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Údaje o poskytovateľovi
Názov/Meno Pavol Hladký - ADIP
Sektor podnikania Podnikateľský
Podnikateľská forma Samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO 32899807
Adresa poskytovateľa
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Centrum 29/34
PSČ 01701
Charakter výhody
Popis výhody osobný automobil
Vyjadrenie hodnoty výhody 811.500 Sk
Mena
Časové obdobie od 11/3/2008
Časové obdobie do
Poznámka Automobil využívam na podnikateľské aj súkromné účely.

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2010
Celková výška príjmu 17901
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 12552
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2009
Celková výška príjmu 18435
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Stavebný pozemok
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 1046
Číslo parcely 4120/3, 4120/4, 6043/5
Číslo LV 9470
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 620000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 50000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 461
Číslo parcely 1043/15, 1043/22, 1043/26
Číslo LV 673
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 4000000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 350000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Jasenica
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Trvalý trávnatý porast
Spôsob nadobudnutia Dedičstvo
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 91486
Číslo parcely 3773
Číslo LV 1975
Rok nadobudnutia 2006
Nadobúdacia hodnota 0
Mena EUR
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 5000
Mena EUR
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/6
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Dolná Mariková
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 85
Číslo parcely 527/2
Číslo LV 6055
Rok nadobudnutia 1997
Nadobúdacia hodnota 65000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 70000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Priemyselná budova a sklad
Spôsob nadobudnutia iné
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 460
Číslo parcely 817/5, 817/6, 817/7, 828/2
Číslo LV 463
Rok nadobudnutia 1995
Nadobúdacia hodnota 1345000
Mena SKK
Rok 2010
Odhad trhovej hodnoty 150000
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nevlastním auto Check_12x10
Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2010
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 18500
Mena EUR
Poznámky
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2009
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 15000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2010
Súhrn hnuteľného majetku 32000
Mena EUR
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2009
Súhrn hnuteľného majetku 25000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 10/2009
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 27000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 21000
Mena EUR
Obdobie 31.12.2010
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno SLSP a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava
Ulica Tomášikova 48
PSČ 832 37
Poznámky
Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel 1/2
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 1/2002
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 56000
Mena EUR
Výška práva alebo záväzku 56000
Mena EUR
Obdobie 17 rokov
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno CSOB a.s.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma akciová spoločnosť
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Považská Bystrica
Obec Považská Bystrica
Ulica Centrum 29/34
PSČ 01701
Poznámky

Poslanecká kancelária

Poslanecká kancelária
Prenajímam si Nehnuteľný majetok
Názov/meno Geoslužba Prievidza, s.r.o.
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 36312461
Časové obdobie od 1/2/2011
Časové obdobie do
Suma 208,- za mesiac
Mena EUR
Za obdobie Mesiac
Adresa kancelárie
Štát Slovensko
Kraj Trenčiansky
Okres Prievidza
Obec Prievidza
Ulica M.Mišíka 19A
PSČ
Kontaktný údaj
Iné
Poznámky

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu SaS, Most-Híd, SZ
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Pov. Bystrica, Stred
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec NR SR
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Sloboda a Solidarita
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 3/2012
Dary od fyzických osôb
Mena
Dary od právnických osôb
Mena
Vlastné finančné prostriedky 3586
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky
Financovanie kampane
Voľby voľby do NR SR
Mesiac, rok 6/2010
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 850
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky
Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2009
Dary od fyzických osôb
Mena EUR
Dary od právnických osôb
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 1280
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 1280
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne