Späť

Andrea Turčanová

Základné údaje

Titul Ing.
Meno Andrea
Priezvisko Turčanová
Titul za menom
Rodné priezvisko Polohová
Dátum narodenia 26. 12. 1966
Adresa (Kraj) Prešovský
Adresa (Okres) Prešov
Adresa (Obec) Prešov
Adresa (Ulica a číslo) Horárska 19 A
PSČ 080 01
Telefónne číslo 0903597375
E-mail turcanova.andrea@gmail.com
Web stránka www.presovcanka.sk
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
Bfa0b16cb75174b9fc57afcdab59962b3bfa21bd
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Stranícka príslušnosť
Strana (hnutie) Kresťanskodemokratické hnutie
Funkcia v strane Člen
Funkčné obdobie od 10/2000
Funkčné obdobie do
Poznámky

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Funkčné obdobie od 11/2009
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) KDH,SDKU-DS,Most - Híd
Člen poslaneckého klubu
Poznámky
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 12/2006
Funkčné obdobie do 11/2014
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) KDH,SDKU-DS, SaS, Most - Híd
Člen poslaneckého klubu
Poznámky

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno JAAN
Podnikateľská forma spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO 46965980
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov
Ulica Horárska 19 A
PSČ 080 01
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia spoločník
Peňažný podiel 2500
Mena EUR
Percentuálny 50%
Časové obdobie od 28/1/2013
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Údaje o zamestnávateľovi
Názov/Meno Domov sv. Dominika
Sektor podnikania neziskový sektor
Podnikateľská forma iné
IČO 420 85 853
Pracovná pozícia vo firme riaditeľka
Časové obdobie od 1/2014
Časové obdobie do
Adresa zamestnávateľa
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Petrovany
Ulica č.114
PSČ 08253
Poznámky

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 18032,68
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 12100,95
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Rodinný dom
Spôsob nadobudnutia Stavba
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 61
Číslo parcely 6684/3
Číslo LV 6034
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 2770543
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 104,93
Číslo parcely 14302/52
Číslo LV 9822
Rok nadobudnutia 2008
Nadobúdacia hodnota 769 879
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel BSM
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Prešov
Obec Prešov
Poznámky

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2014
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 7000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Hyuindai
Model auta Getz
Rok výroby 2003
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 2/2013
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 2300
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel BSM
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 132000
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2014
Súhrn hnuteľného majetku 5000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové záväzky
Spôsob nadobudnutia/vzniku Úver
Poskytovateľ práva/záväzku banka
Typ vlastníctva Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Podiel BSM
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 12/2005
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 1000000
Mena SKK
Výška práva alebo záväzku 4248
Mena SKK
Obdobie mesačne
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Štátny fond rozvoja bývania
Sektor podnikania verejný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Bratislava 37
Ulica Lamačská cesta 8
PSČ 833 04
Poznámky

Poslanecká kancelária

Neprenajímam si poslaneckú kanceláriu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manžel
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul
Meno
Priezvisko
Adresa blízkej osoby
Štát
Kraj
Okres
Obec
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Check_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu Kresťanskodemokratické hnutie
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Prešov
Poznámka kandidujem za koalíciu 6 strán

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2014
Dary od fyzických osôb 15000
Mena EUR
Dary od právnických osôb 5000
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 10 000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia
Mena
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň do 30 000
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vytvorenie a prevádzka webovej stránky, reklama na internete, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., odmeny pre brigádnikov, mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, administratívne výdavky, výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 9/11/2014
Poznámky

Rôzne