Späť

Ivo Nesrovnal

Základné údaje

Titul JUDr.
Meno Ivo
Priezvisko Nesrovnal
Titul za menom LL.M.
Rodné priezvisko Nesrovnal
Dátum narodenia 19. 05. 1964
Adresa (Kraj) Bratislavský
Adresa (Okres) Bratislava II
Adresa (Obec) Bratislava
Adresa (Ulica a číslo) Jelačičova 18
PSČ 821 08
Telefónne číslo 0911 819 085
E-mail ivo.nesrovnal@post.sk
Web stránka www.ivonesrovnal.sk
Blog nesrovnal.blog.sme.sk/
IM
Sociálne siete https://www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu?fref=ts http://www.linkedin.com/pub/ivo-nesrovnal/8b/920/4a1?domainCountryName=&csrfToken=ajax%3A7094726835515635091
Niečo o mne Som Bratislavčan, ako advokát som žil a pracoval aj v zahraničí. Záleží mi na mojom rodnom meste. Aj Bratislava môže byť ako moderné európske metropoly, len sa treba prestať báť a vyhováreť a začať riešiť nakopené problémy.
Poznámka
4c4bb3c94041650af9c47aa7a670752f95834e71
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec obecného zastupiteľstva
Funkčné obdobie od 11/2010
Funkčné obdobie do 11/2014
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKU DS
Člen poslaneckého klubu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Poznámky Predseda komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
Verejná funkcia
Verejná funkcia poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
Funkčné obdobie od 11/2009
Funkčné obdobie do
Kandidoval za stranu (hnutie, koalíciu) / bol nominovaný za stranu (hnutie, koalíciu) SDKU DS
Člen poslaneckého klubu Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Poznámky Podpredseda BSK 2009 - 2014

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Údaje o firme
Názov/Meno JUDr. Ivo Nesrovnal, advokát
Podnikateľská forma samostatne podnikajúca fyzická osoba
IČO pozastavená činnosť
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Bratislava
Ulica Jelačičova 18
PSČ 821 08
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel 0
Mena EUR
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 1/1/2004
Časové obdobie do
Poznámky
Údaje o firme
Názov/Meno JUDr. Ivo Nesrovnal, advokát
Podnikateľská forma samostatne zárobkovo činná osoba
IČO 12042
Spoločnosť je majetkovo prepojená s verejným sektorom Nie
Adresa firmy
Štát Česko
Kraj
Okres
Obec Praha
Ulica
PSČ
Účasť vo firme
Pozícia vo firme/funkcia živnostník
Peňažný podiel 0
Mena CZK
Percentuálny 100%
Časové obdobie od 1/12/1991
Časové obdobie do
Poznámky

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 121 183
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 35 205
Mena EUR
Poznámky
Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2012
Celková výška príjmu 134 993
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 39 187
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) 150 m2
Číslo parcely 1536/1, 1536/2, 1537/1
Číslo LV 2292, 9468
Rok nadobudnutia 2007
Nadobúdacia hodnota 10 000 000
Mena SKK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1, 39/100
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava I
Obec Stare Mesto
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Bytový dom
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Áno
Výmera (m2) cca 1200 m2
Číslo parcely 448, 449
Číslo LV 584
Rok nadobudnutia 2003
Nadobúdacia hodnota 10 500 000
Mena CZK
Rok
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Česko
Kraj
Okres
Obec Praha
Poznámky
Údaje o nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnosti Byt
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mám z nehnuteľnosti príjem Nie
Výmera (m2) CCA 53 m2
Číslo parcely 10 536, 10 538, 10 539
Číslo LV LV 2263
Rok nadobudnutia 2001
Nadobúdacia hodnota 1.300.000
Mena SKK
Rok 2001
Odhad trhovej hodnoty
Mena
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Dátum predaja
Umiestnenie nehnuteľnosti
Štát Slovensko
Kraj Bratislavský
Okres Bratislava II
Obec Ružinov
Poznámky

Hnuteľný majetok

Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2013
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 10 000 000
Mena CZK
Poznámky
Auto
Značka auta Porsche
Model auta Cayenne S
Rok výroby 2004
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 7/2009
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 1.000.000
Mena CZK
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Auto
Značka auta Porsche
Model auta Carrera 911
Rok výroby 2002
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 3/2002
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 3 800 000
Mena CZK
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy
Poznámky
Iný jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR
Popis hnuteľnosti motorka
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 6/2008
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 450 000
Mena CZK
Typ vlastníctva Výlučné vlastníctvo politika
Podiel 1/1
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2013
Súhrn hnuteľného majetku 430 000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Údaje o majetkovom práve, záväzku, hodnote
Popis majetkového práva/záväzku Majetkové práva
Spôsob nadobudnutia/vzniku Iné
Poskytovateľ práva/záväzku právnická osoba
Typ vlastníctva Podieľové vlastníctvo
Podiel 1/1
Mesiac, rok nadobudnutia/vzniku 3/1997
Mesiac, rok zániku
Hodnota majetkového práva, záväzku, hodnoty
Celková hodnota 3 600 000
Mena CZK
Výška práva alebo záväzku 3 600 000
Mena CZK
Obdobie 1997
Údaje o poskytovateľovi majetkového záväzku, práva, hodnoty
Názov/meno Bytové družstvo Eliášova 15, Praha
Sektor podnikania iný
Podnikateľská forma
IČO
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Check_12x10
Adresa osoby alebo inštitúcie
Štát Česko
Kraj
Okres
Obec Praha
Ulica Eliášova 15
PSČ 160 00
Poznámky

Poslanecká kancelária

Nie som poslancom NR SR alebo Európskeho parlamentu Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Nemám žiadne blízke osoby Check_12x10

Blízki spolupracovníci

Neuvádzam Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje poslanec obecného zastupiteľstva
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu NEZÁVISLÝ
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Ružinov
Poznámka
Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu NEZÁVISLÝ
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Bratislava
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávnych krajov
Mesiac, rok 11/2014
Dary od fyzických osôb 0
Mena
Dary od právnických osôb 0
Mena
Vlastné finančné prostriedky 100 000
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 0
Mena
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň
Mena
Charakter/forma výdavkov inzercia v tlači, vytvorenie a prevádzka webovej stránky, reklama na internete, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod., mítingy, výjazdy, stretnutia s občanmi, výroba reklamných predmetov
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu 3/11/2014
Poznámky

Rôzne