Späť

Radomír Babiak

Základné údaje

Titul RNDr.
Meno Radomír
Priezvisko Babiak
Titul za menom PhD.
Rodné priezvisko Babiak
Dátum narodenia 15. 12. 1980
Adresa (Kraj) Prešovský
Adresa (Okres) Kežmarok
Adresa (Obec) Spišská Stará Ves
Adresa (Ulica a číslo) Štúrova 230/117
PSČ 06101
Telefónne číslo
E-mail radobabiak@gmail.com
Web stránka www.radobabiak.sk
Blog
IM
Sociálne siete
Niečo o mne
Poznámka
5d97cc8fbdc777de3c49bc4681e540200cf6b576
Zdieľať na Facebooku

Stranícka príslušnosť

Nie som členom politickej strany Check_12x10

Verejná funkcia

Nezastávam verejnú funkciu Check_12x10

Obchodné podiely vo firmách / SZČO

Nevlastním obchodné podiely vo firmách / nemám živnosť Check_12x10

Zamestnanecké pozície

Nemám zamestnanie Check_12x10

Honorované a nehonorované aktivity

Nevykonávam honorovanú alebo nehonorovanú aktivitu Check_12x10

Výhody z funkcie, zamestnania, aktivity

Nemám žiadne výhody z funkcie, zamestnania, aktivity Check_12x10

Sponzorstvo, dary a granty

Neprijal som žiadne sponzorstvo, dary alebo granty Check_12x10

Pracovné cesty, podujatia, konferencie, kurzy, vzdelávanie

Nezúčastnil som sa žiadnej udalosti Check_12x10

Súhrn príjmov za kalendárny rok

Súhrn príjmov za kalendárny rok
Rok 2013
Celková výška príjmu 2400
Mena EUR
Výška príjmu len z výkonu verejnej funkcie 0
Mena EUR
Poznámky

Nehnuteľný majetok

Nevlastním žiadny nehnuteľný majetok Check_12x10

Hnuteľný majetok

Nemám jednotlivý hnuteľný majetok nad 10 000 EUR Check_12x10
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov
Rok 2013
Súhrna hodnota hotovosti, účtov, cenných papierov 2000
Mena EUR
Poznámky
Auto
Značka auta Ford
Model auta Focus
Rok výroby 2007
Spôsob nadobudnutia Kúpa
Mesiac, rok nadobudnutia 8/2011
Mesiac, rok predaja
Nadobúdacia hodnota 7500
Mena EUR
Typ vlastníctva Bezpodielové vlastníctvo manželov
Podiel 1/1
Počet najazdených kilometrov k dátumu kúpy 90000
Poznámky
Súhrn hnuteľného majetku
Rok 2013
Súhrn hnuteľného majetku 7000
Mena EUR
Poznámky

Majetkové práva, záväzky, hodnoty

Nevlastním žiadne majetkové práva, nemám záväzky, hodnoty Check_12x10

Dôležité stretnutia

Nezúčastnil som sa žiadneho stretnutia Check_12x10

Blízke osoby

Vzťah k osobe
Vzťah k osobe manželka
Nemám súhlas tretej osoby na zverejnenie osobných údajov Cross_12x10
Údaje o blízkej osobe
Titul Mgr.
Meno Ivana
Priezvisko Babiaková
Adresa blízkej osoby
Štát Slovensko
Kraj Prešovský
Okres Kežmarok
Obec Slovenská Ves
Vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách
Neuvádzam Cross_12x10
Nemá vlastníctvo, podielnictvo, členstvo (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Check_12x10
Nemám vedomosť o vlastníctve, podielnictve, členstve (alebo zamestnanie) osoby v inštitúciách Cross_12x10
Názov/meno
Sektor podnikania podnikateľský sektor
Podnikateľská forma
IČO
Adresa inštitúcie
Štát
Kraj
Okres
Obec
Ulica
PSČ
Funkcia alebo postavenie blízkej osoby v inštitúcii
Funkcia alebo postavenie v inštitúcii
Peňažný podiel
Mena
Percentuálny podiel
Časové obdobie od
Časové obdobie do
Poznámky

Blízki spolupracovníci

Nemám blízkych spolupracovníkov Check_12x10

Kandidatúra

Kandidatúra
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2014
Funkcia, na ktorú kandiduje starosta obce
Kandiduje za stranu, hnutie, koalíciu NEZÁVISLÝ
Kandiduje za obec, mestskú časť, vyšší územný celok Spišská Stará Ves
Poznámka

Financovanie kampane

Financovanie kampane
Voľby voľby do orgánov samosprávy obcí
Mesiac, rok 11/2014
Dary od fyzických osôb 0
Mena EUR
Dary od právnických osôb 0
Mena EUR
Vlastné finančné prostriedky 500
Mena EUR
Bezodplatné plnenia 0
Mena EUR
Charakter / forma bezodplatného plnenia
Výška výdavkov na kampaň 500
Mena EUR
Charakter/forma výdavkov vytvorenie a prevádzka webovej stránky, vonkajšia reklama (reklamné plochy) , výroba a tlač podkladov pre vonkajšiu reklamu, výroba a tlač letákov, spravodajov, volebných novín a pod.
Odkaz na webovú stránku s údajmi o konkrétnych darcoch / poskytovateľoch bezodplatného plnenia
Aktuálne k dátumu
Poznámky

Rôzne