Zoznam účastníkov, ktorí vystúpili z projektu politikaopen

Ide o účastníkov, ktorí požiadali o vystúpenie z projektu. Ich vyplnené formuláre sa naďalej zobrazujú na stránke politikaopen.sk – údaje v nich sú však už neaktuálne. Účastník ich naposledy vypĺňal najneskôr v období vystúpenia z projektu.